GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w listopadzie br. W ujęciu rocznym wzrost cen odnotowany został w przypadku wszystkich gatunków zbóż. Najsilniej wzrosła cena kukurydzy (+33,7% r/r), której plony najbardziej ucierpiały w wyniku suszy, jaka miała miejsce w Polsce w miesiącach letnich. W listopadzie zwiększeniu uległy również ceny żywca wołowego. Spadek odnotowano natomiast w przypadku cen skupu żywca wieprzowego i drobiu. Obniżeniu uległa również cena skupu mleka (-9,1% r/r). Mimo, iż przez ostatnie miesiące odnotowywany jest jej wzrost w ujęciu miesięcznym wynika on głównie z czynników sezonowych i w najbliższych miesiącach najprawdopodobniej dojdzie do odwrócenia tego trendu. Biorąc pod uwagę sytuację popytowo-podażową na globalnym rynku mleka prognozujemy, że trwały wzrost jego ceny nastąpi nie wcześniej niż w II poł. 2016 r.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku