Powrót
Czas trwania lokaty Od 20 000 PLN
do 200 000 PLN
Od 200 000,01 PLN
do 500 000 PLN
Od 500 000,01 PLN
Rachunek bieżący 0,00% 0,00% 0,00%
ON 0,05 % 0,05 % 0,05 %
1-3D 0,05 % 0,05 % 0,05 %
4-10D 0,15 % 0,16 % 0,17 %
11-20D 0,19 % 0,20 % 0,21 %
21-45D 0,26 % 0,28 % 0,29 %
46-75D 0,29 % 0,30 % 0,31 %
76-140D 0,31 % 0,32 % 0,34 %
141-230D 0,34 % 0,35 % 0,37 %
231-310D 0,00 % 0,00 % 0,00 %
311 - 365D 0,41 % 0,42 % 0,43 %