Powrót
Czas trwania lokaty Od 20 000 PLN
do 200 000 PLN
Od 200 000,01 PLN
do 500 000 PLN
Od 500 000,01 PLN
Rachunek bieżący 0,00% 0,00% 0,00%
ON 0,00 % 0,00 % 0,00 %
1-3D 0,00 % 0,00 % 0,00 %
4-10D 0,00 % 0,00 % 0,00 %
11-20D 0,00 % 0,00 % 0,00 %
21-45D 0,00 % 0,00 % 0,00 %
46-75D 0,00 % 0,00 % 0,00 %
76-140D 0,01 % 0,01 % 0,01 %
141-230D 0,04 % 0,04 % 0,04 %
231-310D 0,00 % 0,00 % 0,00 %
311 - 365D 0,04 % 0,04 % 0,04 %