Wymagania techniczne

Wymogiem korzystania z systemu OPTIM CLIC jest posiadanie komputera wyposażonego w:

 • wolny port szeregowy COM lub USB (do zainstalowania czytnika kart chipowych)
 • system operacyjny Windows XP/Vista/Windows 7
 • przeglądarkę internetową Internet Explorer 7.0, 8.0 i 9.0
 • połączenie z Internetem

Bezpieczeństwo

Dla bezpiecznego korzystania z systemu OPTIM CLIC niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 • dbałość użytkownika o poufność identyfikatora i hasła,
 • niereagowanie na wiadomości e-mail zachęcające do ujawnienia poufnych danych,
 • zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku korzystania z systemu poza biurem.

Bezpieczne korzystanie z usług bankowych przez Internet

 1. Nie należy nikomu ujawniać swojego identyfikatora do systemu/ karty chipowej oraz hasła dostępu, ani w żadnej formie zapisywać swoich haseł.
 2. Zalecamy okresową zmianę hasła do systemu (np. co 30 dni).
 3. Dane niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z usług bankowych poprzez system (OPTIM CLIC - hasło) można podać wyłącznie na stronie logowania systemu.
 4. Jedynym prawidłowym adresem usług bankowych Credit Agricole świadczonych przez Internet dla OPTIM CLIC, jest:
 5. Potwierdzeniem nawiązania bezpiecznego połączenia jest charakterystyczne dla danej przeglądarki oznaczenie - ikona kłódki na dole ekranu przeglądarki, w pasku stanu (lub pasku adresu) oraz niezmiennie - adres strony, który rozpoczyna się od https://optimclic.credit-agricole.pl
 6. Kończąc pracę w systemie OPTIM CLIC należy skorzystać z przycisku Zamknij. Następnie należy zamknąć przeglądarkę.
 7. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania z usług bankowości internetowej poza biurem.
 8. Nigdy nie należy odpowiadać na wiadomości mailowe, których nadawcy proszą o ujawnienie czy zweryfikowanie danych osobowych lub przedsiębiorstwa oraz poufnych informacji, takich jak: identyfikator i hasło konta internetowego, numer konta, telekod, numer pin do karty płatniczej/kredytowej czy też sam numer karty. Zapewniamy, że Credit Agricole Bank Polska S.A. nigdy nie wysyła tego typu wiadomości. Wiadomość taką należy zignorować, a fakt otrzymania wiadomości zgłosić do Banku, dzwoniąc do swojego doradcy lub do Centrum Kontaktu: 801 706 550, 71 799 71 49.
 9. Credit Agricole Bank Polska S.A. nigdy nie wysyła wiadomości mailowych, w których linki/odnośniki prowadzą bezpośrednio do stron z oknem logowania do transakcyjnego systemu bankowego; taką wiadomość należy zignorować, a fakt otrzymania wiadomości zgłosić do Banku, dzwoniąc do swojego doradcy lub do Centrum Kontaktu: 801 706 550, 71 799 71 49.
 10. Zaleca się nie korzystać w trakcie sesji z systemu OPTIM CLIC z innych stron www.

Zabezpieczenia systemu transakcyjnego OPTIM CLIC

System Bankowości Internetowej zapewnia:

 1. Identyfikację użytkownika za pomocą dwóch różnych elementów:
  • indywidualnej karty chipowej,
  • prywatnego hasła dostępu.
 2. Autoryzację zleceń finansowych Klienta indywidualnym podpisem elektronicznym.
 3. Możliwość nałożenia wymogu autoryzacji łącznej zleceń
 4. Blokadę karty po nieautoryzowanej próbie zastosowania
 5. Rejestr zdarzeń w systemie.
© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku