Wymagania techniczne

Wymogiem korzystania z systemu bankowości elektronicznej Firm@Bank jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.
Dostęp do aplikacji realizowany jest z wykorzystaniem tokena RSA.

Poprawne działanie systemu wymaga:

 • Internet Explorer 7, 8, 9 i 10
 • Firefox 3.0 i wyższe.

Bezpieczeństwo

Dla bezpiecznego korzystania z systemu Firm@Bank niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 • dbałość użytkownika o poufność identyfikatora i hasła,
 • każdorazowe sprawdzanie poprawności certyfikatu strony do logowania,
 • niereagowanie na wiadomości e-mail zachęcające do ujawnienia poufnych danych,
 • zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku korzystania z systemu poza biurem.

Bezpieczne korzystanie z usług bankowych przez Internet

 1. Nie należy nikomu ujawniać swojego identyfikatora do systemu/ karty chipowej oraz hasła dostępu, ani w żadnej formie zapisywać swoich haseł.
 2. Zalecamy okresową zmianę hasła do systemu (np. co 30 dni).
 3. Dane niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z usług bankowych poprzez system (Firm@Bank - identyfikator, hasło oraz wskazanie tokena) można podać wyłącznie na stronie logowania systemu.
 4. Jedynym prawidłowym adresem usług bankowych Credit Agricole świadczonych przez Internet dla Firm@Bank, jest:
 5. Połączenie podczas logowania do internetowego serwisu transakcyjnego, jak i całej sesji użytkownika jest szyfrowane za pomocą 256-bitowego protokołu SSL zapewniającego poufność i integralność przesyłanych danych.
 6. Potwierdzeniem nawiązania bezpiecznego połączenia jest charakterystyczne dla danej przeglądarki oznaczenie - ikona kłódki na dole ekranu przeglądarki, w pasku stanu (lub pasku adresu) oraz niezmiennie - adres strony, który rozpoczyna się od https://firmabank.credit-agricole.pl
 7. Kończąc pracę w systemie Firm@Bank należy skorzystać z przycisku Wyloguj. Następnie należy zamknąć przeglądarkę.
 8. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku korzystania z usług bankowości internetowej poza biurem.
 9. Nigdy nie należy odpowiadać na wiadomości mailowe, których nadawcy proszą o ujawnienie czy zweryfikowanie danych osobowych lub przedsiębiorstwa oraz poufnych informacji, takich jak: identyfikator i hasło konta internetowego, numer konta, telekod, numer pin do karty płatniczej/kredytowej czy też sam numer karty. Zapewniamy, że Credit Agricole Bank Polska S.A. nigdy nie wysyła tego typu wiadomości. Wiadomość taką należy zignorować, a fakt otrzymania wiadomości zgłosić do Banku, dzwoniąc do swojego doradcy lub do Centrum Kontaktu: 801 706 550, 71 799 71 49.
 10. Credit Agricole Bank Polska S.A. nigdy nie wysyła wiadomości mailowych, w których linki/odnośniki prowadzą bezpośrednio do stron z oknem logowania do transakcyjnego systemu bankowego; taką wiadomość należy zignorować, a fakt otrzymania wiadomości zgłosić do Banku, dzwoniąc do swojego doradcy lub do Centrum Kontaktu: 801 706 550, 71 799 71 49.
 11. Zaleca się nie korzystać w trakcie sesji z systemu Firm@Bank z innych stron www.

Zabezpieczenia systemu transakcyjnego Firm@Bank

System Bankowości Internetowej zapewnia:

 1. Identyfikację użytkownika za pomocą trzech różnych elementów:
  • unikalnego identyfikatora użytkownika,
  • prywatnego hasła dostępu,
  • tokena.
 2. Autoryzację zleceń finansowych Klienta prywatnym kluczem.
 3. Możliwość ustalenia indywidualnych profili uprawnień dla każdego użytkownika.
 4. Elastyczną konfigurację grup osób autoryzujących zlecenia finansowe.
 5. Szerokie możliwości nadania limitów na operacje finansowe.
 6. Monitoring nieaktywności Klienta.
 7. Zastrzeżenie tokena z chwilą zgłoszenia.
 8. Certyfikat wydany przez VeriSign (obecnie Symantec).
© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku