Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 roku następuje zmiana stawki opłaty za zarządzanie w subfunduszu Credit Agricole Akcji Nowej Europy prowadzonego w ramach funduszu Credit Agricole FIO. Nowa obniżona stawka opłaty w skali roku wynosi 3,50%.

Nowa stawka opłaty obowiązuje do odwołania. O ewentualnych zmianach w opisanej powyżej stawce opłaty za zarządzanie poinformujemy na stronie internetowej www.credit-agricole.pl.

Stopka redakcyjna

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku