Firmom, które aktywnie korzystają z usług naszego Banku utrzymując na koncie odpowiednie saldo obniżamy opłaty za prowadzenie konta:

Poznaj nasze pakiety kont dla firm

Średnie saldo miesięczne na koncie (liczone jako średnia z sald występujących na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych konta na koniec każdego dnia w miesiącu kalendarzowym) uprawniające do obniżenia opłaty za prowadzenie konta to: min. 3 000 zł w przypadku pakietu Solista Biznes, min. 5 000 zł Sonata Biznes i min. 10 000 zł - Symfonia Biznes.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku