3 waluty do wyboru - Rachunek Oszczędzam w walutach obcych

3 waluty do wyboru

W ramach swoich firmowych rachunków walutowych możesz otworzyć również Rachunek Oszczędzam w wybranych walutach: euro, dolarze amerykańskim oraz funcie brytyjskim.

Wypłaty bez szkody dla odsetek - Rachunek Oszczędzam w walutach obcych

Wypłaty bez szkody dla odsetek

Możesz wypłacać środki z Rachunku Oszczędzam w dowolnym momencie bez utraty zgromadzonych już odsetek. Pierwsza wypłata w każdym miesiącu jest bezpłatna.

Dowolna kwota i termin wpłat - Rachunek Oszczędzam w walutach obcych

Dowolna kwota i termin wpłat

W Rachunku Oszczędzam w walutach obcych samodzielnie ustalasz jakimi kwotami i jak często zasilasz swój rachunek. Wpłat możesz dokonywać również z kont prowadzonych w innym banku.

Oprocentowanie zmienne - kapitalizacja miesięczna - Rachunek Oszczędzam w walutach obcych

Oprocentowanie zmienne - kapitalizacja miesięczna

Oprocentowanie środków uzależnione jest od rodzaju waluty i ustalane jest co miesiąc w oparciu o rynkową stawkę LIBOR 1M dla odpowiedniej waluty.

0 zł za prowadzenie Rachunku Oszczędzam

Rachunek Oszczędzam w walutach obcych zawsze prowadzimy bezpłatnie.

Swoboda zarządzania odsetkami

Sam zdecyduj, czy odsetki od zgromadzonych środków będą dopisywane do rachunku walutowego Konta Biznes , czy do Rachunku Oszczędzam. Zwróć uwagę, że odsetki dopisywane do Rachunku Oszczędzam zwiększają kapitał, który "pracuje" na Twój zysk.

Komfort automatycznego oszczędzania

Wygodnie lokuj na Rachunku Oszczędzam miesięczne nadwyżki i zyski. Ustaw zlecenie automatycznego zasilania Rachunku Oszczędzam z rachunku walutowego prowadzonego w ramach Konta Biznes. Ta opcja nic nie kosztuje. Minimalna kwota automatycznego przelewu wynosi zależnie od waluty rachunku: 20 EUR, 20 USD lub 20 GBP.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji.

Oprocentowanie

Waluta Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa +(-) marża Oprocentowanie wyznaczone wg LIBOR
EURLIBOR 1M EUR + 0,3%0%
USDLIBOR 1M USD + (-1,95%)0%
GBPLIBOR 1M GBP + (-0,1%)0%

W ramach Konta Biznes można otworzyć po jednym Rachunku Oszczędzam w danej walucie obcej z miesięczną kapitalizacją odsetek. Minimalna kwota stałego zasilania realizowanego automatycznie w ramach jednego wskazanego Rachunku Oszczędzam (w zależności od waluty Rachunku Oszczędzam): 20 EUR, 20 USD, 20 GBP. Zasady ustalania stopy bazowej LIBOR 1M określono w Regulaminie konta dla klientów instytucjonalnych "Konto Biznes".

Dokumenty związane z Rachunkiem Oszczędzam w walutach obcych

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku