Oprocentowanie zmienne - dzienna kapitalizacja odsetek - Rachunek Oszczędzam - Codzienne Zyski

Oprocentowanie zmienne - dzienna kapitalizacja odsetek

Zyskaj atrakcyjne oprocentowanie na Rachunku Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek. Twoje zyski wypłacamy codziennie.

Nawet 4 Rachunki Oszczędzam do jednego Konta Biznes - Rachunek Oszczędzam - Codzienne Zyski

Nawet 4 Rachunki Oszczędzam do jednego Konta Biznes

W ramach konta osobistego możesz założyć aż 4 Rachunki Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek, aby na każdym z nich gromadzić środki na inny cel.

Dowolna kwota i termin wpłat - Rachunek Oszczędzam - Codzienne Zyski

Dowolna kwota i termin wpłat

W Rachunku Oszczędzam samodzielnie ustalasz jakimi kwotami i jak często zasilasz swój rachunek. Wpłat możesz dokonywać również z konta w innym banku.

Wypłaty bez szkody dla odsetek - Rachunek Oszczędzam - Codzienne Zyski

Wypłaty bez szkody dla odsetek

Możesz wypłacać środki z Rachunku Oszczędzam w dowolnym momencie bez utraty zgromadzonych już odsetek. Pierwsza wypłata w każdym miesiącu jest bezpłatna.

Zarządzanie Rachunkiem przez Internet, telefon i w placówce bankowej

W dogodny dla siebie sposób - przez telefon, Internet lub odwiedzając placówkę Banku - możesz otworzyć Rachunek Oszczędzam, ustalić jego nazwę własną, zasilać go kolejnymi wpłatami.

0 zł za prowadzenie Rachunku Oszczędzam

Rachunek Oszczędzam zawsze prowadzimy dla Ciebie bezpłatnie.

Swoboda zarządzania odsetkami

Sam zdecyduj, czy odsetki od zgromadzonych środków będą dopisywane do rachunku bieżącego, czy do Rachunku Oszczędzam. Zwróć uwagę, że odsetki dopisywane do Rachunku Oszczędzam zwiększają kapitał, który „pracuje” na Twój zysk.

Komfort automatycznego oszczędzania

Wygodnie lokuj na Rachunku Oszczędzam miesięczne nadwyżki i zyski. Ustaw zlecenie automatycznego zasilania Rachunku Oszczędzam z Konta Biznes. Ta opcja nic nie kosztuje – nie pobieramy od niej żadnych prowizji. Minimalna kwota automatycznego przelewu wynosi 50 zł.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

CreCredit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji.

Oprocentowanie

Rachunek Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek

Rodzaj oferty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie wyznaczone wg WIBOROprocentowanie promocyjne1
"Codzienne Zyski"WIBOR 1M +(- 1,6%)0%0,01%

1 Promocja "Oszczędzam, aby mieć V" obowiązuje w okresie: 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża jest wartością ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes.

Minimalna kwota stałego zasilenia realizowanego automatycznie w ramach jednego wskazanego Rachunku Oszczędzam: 50 zł.

Dokumenty związane z Rachunkiem Oszczędzam

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku