Oferta specjalna: podwyższone oprocentowanie - kapitalizacja kwartalna - Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują

Oferta specjalna: podwyższone oprocentowanie - kapitalizacja kwartalna

Zyskaj wyższe oprocentowanie w ramach oferty specjalnej Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują. Aby uzyskać wyższe oprocentowanie, zasilaj Konto Biznes regularnym, comiesięcznym wpływem w wysokości minimum 10.000 zł oraz odkładaj przynajmniej 1000 zł miesięcznie na Rachunku Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek. Jeśli spełniasz oba warunki przez co najmniej trzy miesiące, Twoje oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku Oszczędzam zwiększamy automatycznie. Szczegółowe informacje dotyczące regularnych wpływów znajdują się w Regulaminie oferty specjalnej Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują.

Zarządzanie Rachunkiem przez Internet, telefon i w placówce - Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują

Zarządzanie Rachunkiem przez Internet, telefon i w placówce bankowej

W dogodny dla siebie sposób - przez telefon, Internet lub odwiedzając placówkę Banku - możesz otworzyć Rachunek Oszczędzam, ustalić jego nazwę własną, zasilać go kolejnymi wpłatami.

Wypłaty bez szkody dla odsetek - Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują

Wypłaty bez szkody dla odsetek

Możesz wypłacić całość lub część środków, nie tracąc zgromadzonych już odsetek. Pierwsza wypłata w każdym miesiącu jest bezpłatna.

0 zł za prowadzenie Rachunku Oszczędzam - lojalni zyskują

0 zł za prowadzenie Rachunku Oszczędzam

Rachunek Oszczędzam zawsze prowadzimy dla Ciebie bezpłatnie.

Swoboda zarządzania odsetkami

Sam decydujesz, czy odsetki od zgromadzonych środków będą dopisywane do rachunku bieżącego, czy do Rachunku Oszczędzam. Pamiętaj, że dopisanie odsetek do Rachunku Oszczędzam zwiększa kapitał, który pracuje na Twój zysk.

Komfortowe, automatyczne oszczędzanie

Wygodnie lokuj na Rachunku Oszczędzam miesięczne nadwyżki i zyski. Ustaw zlecenie automatycznego zasilania Rachunku Oszczędzam z Konta Biznes. Ta opcja nic nie kosztuje – nie pobieramy od niej żadnych prowizji. Minimalna kwota automatycznego przelewu wynosi 50 zł.

Rachunek do Twojego Konta Biznes

Rachunek Oszczędzam działa w ramach Twojego Konta Biznes . Możesz go otworzyć w dowolnej chwili, nawet przez Internet.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych wystawionymi przez Bank dokumentami. Od 30 grudnia 2010r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji.

Szczegóły

Oprocentowanie

Rachunek Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odsetek

Rodzaj oferty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie wyznaczone wg WIBOROprocentowanie promocyjne1
Oferta "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują" 2WIBOR 1M + (- 1,6%) + 0,3%0%dla środków do 100 000 PLN0,40%
dla nadwyżki środków powyżej 100 000 PLN0,01%

1 Promocja "Oszczędzam, aby mieć V" obowiązuje w okresie: 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Dokumenty związane z Rachunkiem Oszczędzam

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku