1. Kapitalizacja dzienna lub kwartalna w Rachunku Oszczędzam

Kapitalizacja dzienna lub kwartalna

Korzystając z funkcjonalności wielu Rachunków Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją zarabiasz więcej i zyskujesz większą swobodę w dysponowaniu pieniędzmi. W ramach Konta Biznes możesz otworzyć 4 Rachunki Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacja i 1 Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją - na każdym z nich oszczędzać na inny cel.

Dowolna kwota i termin wpłat w Rachunku Oszczędzam

Dowolna kwota i termin wpłat

W Rachunku Oszczędzam samodzielnie ustalasz jakimi kwotami i jak często zasilasz swój rachunek. Wpłat możesz dokonywać również ze swojego konta prowadzonego w innym banku.

Wypłaty bez szkody dla odsetek w Rachunku Oszczędzam

Wypłaty bez szkody dla odsetek

Możesz wypłacać środki z Rachunku Oszczędzam w dowolnym momencie bez utraty zgromadzonych już odsetek. Pierwsza wypłata w każdym miesiącu jest bezpłatna.

Zarządzanie Rachunkiem Oszczędzam przez Internet, telefon i w placówce w Rachunku Oszczędzam

Zarządzanie Rachunkiem Oszczędzam przez Internet, telefon i w placówce

W dogodny dla siebie sposób - przez telefon, Internet lub odwiedzając placówkę Banku - możesz otworzyć Rachunek Oszczędzam, ustalić jego nazwę własną, zasilać go kolejnymi wpłatami.

0 zł za prowadzenie Rachunku Oszczędzam

Rachunek Oszczędzam zawsze prowadzimy dla Ciebie bezpłatnie.

Swoboda zarządzania odsetkami

Sam zdecyduj, czy odsetki od zgromadzonych środków będą dopisywane do rachunku bieżącego, czy do Rachunku Oszczędzam. Zwróć uwagę, że odsetki dopisywane do Rachunku Oszczędzam zwiększają kapitał, który "pracuje" na Twój zysk.

Komfortowe, automatyczne oszczędzanie

Wygodnie lokuj na Rachunku Oszczędzam miesięczne nadwyżki i zyski. Ustaw zlecenie automatycznego zasilania Rachunku Oszczędzam z Konta Biznes. Ta opcja nic nie kosztuje - nie pobieramy od niej żadnych prowizji. Minimalna kwota automatycznego przelewu wynosi 50 zł.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji.

Szczegóły

Oprocentowanie

Rachunek Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek

Rodzaj oferty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie wyznaczone wg WIBOROprocentowanie promocyjne1
"Codzienne Zyski"WIBOR 1M +(- 1,6%)0%0,01%

1 Promocja "Oszczędzam, aby mieć V" obowiązuje w okresie: 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.

Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek

Rodzaj oferty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie wyznaczone wg WIBOROprocentowanie promocyjne1
Oferta StandardowaWIBOR 1M +(- 1,6%)0%0,01%
Oferta "Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskują" 2WIBOR 1M + (- 1,6%) + 0,3%0%dla środków do 100 000 PLN0,40%
dla nadwyżki środków powyżej 100 000 PLN0,01%

1 Promocja "Oszczędzam, aby mieć IV" obowiązuje w okresie: 01.10.2021 r. - 31.10.2021 r.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża jest wartością ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes.

W ramach Konta Biznes można otworzyć cztery Rachunki Oszczędzam w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek i jeden Rachunek Oszczędzam w PLN z kwartalną kapitalizacją odsetek. Minimalna kwota stałego zasilenia realizowanego automatycznie w ramach jednego wskazanego Rachunku Oszczędzam w PLN: 50 zł.

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się stopa stała od zmiennej?

stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty;
stopa zmienna - w okresie trwania lokaty może ulec zmianie wysokość oprocentowania, która jest uzależniona od sytuacji na rynku międzybankowym, tzn. że oprocentowanie może być zarówno wyższe lub niższe.Jak często są naliczane/kapitalizowane odsetki: po upływie terminu lokaty kwartalnie/miesięcznie?

W przypadku lokat terminowych kapitalizacja odsetek na rachunku lokaty następuje po okresie umownym. Jeżeli chodzi o lokaty dynamiczne, kapitalizacja odsetek następuje w momencie likwidacji lokaty.Czy przekazanie odsetek z Rachunku Oszczędzam na konto osobiste/firmowe jest traktowane jako przelew?

Automatyczny przelew odsetek z Rachunku Oszczędzam nie jest traktowany jak przelew (wypłata).

Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty?

Wzór do wyliczania kwoty odsetek od lokaty to:

wzór


Czy do założenia Rachunku Oszczędzam potrzebne jest posiadanie konta osobistego/firmowego??

Tak, Rachunek Oszczędzam jest otwierany bezpłatnie w ramach konta podstawowego.

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku