Zmienne oprocentowanie rosnące z miesiąca na miesiąc - Lokata dynamiczna/elastyczna

Zmienne oprocentowanie rosnące z miesiąca na miesiąc

Możesz otworzyć lokatę już od 1 000 zł. Jeśli Twoje środki pozostaną na 12 miesięcznej lokacie do końca okresu umownego, Twoje oprocentowanie za cały okres trwania lokaty wyniesie dokładnie tyle, ile jest wskazane dla 12 miesiąca trwania lokaty.

Dłuższy okres oszczędzania = wyższy zysk - Lokata dynamiczna/elastyczna

Dłuższy okres oszczędzania = wyższy zysk

Im dłużej utrzymujesz środki na lokacie tym więcej zarabiasz. Oprocentowanie, które wzrasta z miesiąca na miesiąc, obejmuje zawsze cały okres trwania lokaty. Odsetki naliczane są w momencie wycofania środków z lokaty za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.

Wypłata bez utraty odsetek - Lokata dynamiczna/elastyczna

Wypłata bez utraty odsetek

Przez cały czas trwania lokaty zachowujesz prawo do wypłaty środków bez utraty odsetek.

Dowolna liczba lokat dynamicznych w ramach Konta Biznes - Lokata dynamiczna/elastyczna

Dowolna liczba lokat dynamicznych w ramach Konta Biznes

Sam zdecyduj, ile lokat chcesz otworzyć w ramach swojego Konta Biznes .

Wygodne otwarcie lokaty przez telefon, Internet i w placówce bankowej

Lokatę możesz otworzyć, a także odnowić lub zmienić jej nazwę w dogodny dla siebie sposób: przez telefon, Internet lub odwiedzając placówkę Banku .

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji.

Szczegóły

Oprocentowanie

Otwarta lub odnowiona od 31.08.2020 r.

Długość lokaty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.09.2020 r.
1 miesiącWIBOR 1M + (- 0,60%)0,01%
2 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,60%)0,01%
3 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,55%)0,01%
4 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,55%)0,01%
5 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,55%)0,01%
6 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,30%)0,01%
7 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,30%)0,01%
8 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,25%)0,01%
9 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,25%)0,01%
10 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,25%)0,01%
11 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)0,01%
12 miesięcyWIBOR 1M + (-0,10%)0,10%

Otwarta lub odnowiona do 30.08.2020 r.

Długość lokaty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.09.2020 r.
1 miesiącWIBOR 1M + (- 1,60%)0,01%
2 miesiąceWIBOR 1M + (- 1,00%)0,01%
3 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,60%)0,01%
4 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,40%)0,01%
5 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)0,01%
6 miesięcyWIBOR 1M + (-0,10%)0,10%
7 miesięcyWIBOR 1M0,20%
8 miesięcyWIBOR 1M + 0,05%0,25%
9 miesięcyWIBOR 1M + 0,10%0,30%
10 miesięcyWIBOR 1M + 0,15%0,35%
11 miesięcyWIBOR 1M + 0,20%0,40%
12 miesięcyWIBOR 1M + 0,25%0,45%

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Kapitalizacja i wypłata odsetek na lokatach dynamicznych następuje w momencie likwidacji lokaty. Jeśli zerwiesz lokatę przed upływem 12 miesięcy, odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się stopa stała od zmiennej?

stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty;
stopa zmienna - w okresie trwania lokaty może ulec zmianie wysokość oprocentowania, która jest uzależniona od sytuacji na rynku międzybankowym, tzn. że oprocentowanie może być zarówno wyższe lub niższe.

Jak często są naliczane/kapitalizowane odsetki: po upływie terminu lokaty kwartalnie/miesięcznie?

W przypadku lokat terminowych kapitalizacja odsetek na rachunku lokaty następuje po okresie umownym. Jeżeli chodzi o lokaty dynamiczne, kapitalizacja odsetek następuje w momencie likwidacji lokaty.

Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty?

Wzór do wyliczania kwoty odsetek od lokaty to:

wzór

Czy jest możliwość negocjowania lokaty?

Tak. Dla lokat od 50.000 zł jest możliwość negocjacji oprocentowania lokaty. Negocjacje można przeprowadzić: w placówce, na Infolinii oraz w serwisie internetowym CA24 z tokenem.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku