Lokata, której oprocentowanie zmienia się wraz z WIBORem - Lokata dynamiczna/elastyczna

Lokata, której oprocentowanie zmienia się wraz z WIBORem

Skorzystaj z oferty 12-miesięcznej lokaty dynamicznej o oprocentowaniu zmiennym, uzależnionym od wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M i marży banku. Oprocentowanie lokaty jest aktualizowane każdego miesiąca według stawki WIBOR z 25 dnia miesiąca. Nowa stawka oprocentowania obowiązuje zawsze od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Obecne oprocentowanie lokaty wynosi 1,90%. Mobilną lokatę dynamiczną możesz otworzyć z wkładem od 1 000 zł.

Dłuższy okres oszczędzania = wyższy zysk - Lokata dynamiczna/elastyczna

Dłuższy okres oszczędzania = wyższy zysk

Im dłużej masz środki na mobilnej lokacie dynamicznej tym więcej możesz zarobić. Jeśli pieniądze będą Ci potrzebne przed upływem 12 miesięcy odsetki naliczymy za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej wskazanej dla pełnych zakończonych miesięcy trwania lokaty.

Wypłata bez utraty odsetek - Lokata dynamiczna/elastyczna

Wypłata bez utraty odsetek

Przez cały czas trwania lokaty zachowujesz prawo do wypłaty środków bez utraty odsetek.

Dowolna liczba lokat dynamicznych w ramach Konta Biznes - Lokata dynamiczna/elastyczna

Dowolna liczba lokat dynamicznych w ramach Konta Biznes

Sam zdecyduj, ile lokat chcesz otworzyć w ramach swojego Konta Biznes .

Wygodne otwarcie lokaty przez telefon, Internet i w placówce bankowej

Lokatę możesz otworzyć, a także odnowić lub zmienić jej nazwę w dogodny dla siebie sposób: przez telefon, Internet lub odwiedzając placówkę Banku .

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji.

Szczegóły

Oprocentowanie

Długość lokaty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.01.2022 r.
1 miesiącWIBOR 1M + (- 0,60%)1,40%
2 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,60%)1,40%
3 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,55%)1,45%
4 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,55%)1,45%
5 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,55%)1,45%
6 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,30%)1,70%
7 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,30%)1,70%
8 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,25%)1,75%
9 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,25%)1,75%
10 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,25%)1,75%
11 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)1,80%
12 miesięcyWIBOR 1M + (-0,10%)1,90%

Oprocentowanie zmienne lokaty dynamicznej jest wyliczane, jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Aktualizacja oprocentowania odbywa się każdego miesiąca według notowania WIBORu 1M z 25 dnia miesiąca. Nowa stawka oprocentowania obowiązuje od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Szczegółowe zasady wyznaczania oprocentowania określono w Regulaminie konta dla klientów instytucjonalnych Konto Biznes. Stopa bazowa WIBOR 1M na dzień 25.12.2021 r.: 2,00%.

Kapitalizacja i wypłata odsetek na lokacie dynamicznej następuje w momencie likwidacji lokaty. Jeśli zerwiesz lokatę przed upływem 12 miesięcy, odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się stopa stała od zmiennej?

stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty;
stopa zmienna - w okresie trwania lokaty może ulec zmianie wysokość oprocentowania, która jest uzależniona od sytuacji na rynku międzybankowym, tzn. że oprocentowanie może być zarówno wyższe lub niższe.

Jak często są naliczane/kapitalizowane odsetki: po upływie terminu lokaty kwartalnie/miesięcznie?

W przypadku lokat terminowych kapitalizacja odsetek na rachunku lokaty następuje po okresie umownym. Jeżeli chodzi o lokaty dynamiczne, kapitalizacja odsetek następuje w momencie likwidacji lokaty.

Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty?

Wzór do wyliczania kwoty odsetek od lokaty to:

wzór

Czy jest możliwość negocjowania lokaty?

Tak. Dla lokat od 50.000 zł jest możliwość negocjacji oprocentowania lokaty. Negocjacje można przeprowadzić: w placówce, na Infolinii oraz w serwisie internetowym CA24 z tokenem.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku