Oferta specjalna o wyższym oprocentowaniu na Lokacie - lojalni zyskują

Oferta specjalna o wyższym oprocentowaniu

Możesz utworzyć lokatę już od 1 000 zł. Maksymalna kwota pojedynczej lokaty to 50 000 zł. Zyskaj wyższe oprocentowanie dzięki regularnym, comiesięcznym wpływom na Konto Biznes kwot w wysokości minimum 10 000 zł.

Wybór okresu oszczędzania na Lokacie - lojalni zyskują

Wybór okresu oszczędzania

Zaplanuj, jak chcesz zarabiać! Wybierz lokatę na 6 miesięcy lub na 1 rok.

Dowolna liczba lokat w ramach konta na Lokacie - lojalni zyskują

Dowolna liczba lokat w ramach konta

Sam zdecyduj, ile lokat chcesz otworzyć w ramach swojego Konta Biznes .

Wysokość zysku znana od pierwszego dnia na Lokacie - lojalni zyskują

Wysokość zysku znana od pierwszego dnia

Wysokość swojego zysku znasz już w dniu otwarcia lokaty. Dzięki temu pewnie lokujesz swoje środki.

Wygodne otwarcie lokaty przez telefon, Internet i w placówce

Lokatę możesz otworzyć, a także odnowić lub zmienić jej nazwę w dogodny dla siebie sposób: przez telefon, Internet lub odwiedzając placówkę Banku .

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji.

Szczegóły

Oprocentowanie

Obowiązuje od dnia 1.07.2020 r.

Lokata - lojalni zyskują w PLN

Okres Oferta standardowa Dodatkowe oprocentowanie 1 Lokata - lojalni zyskują
180 dni0,01%0,20% 0,21%
1 rok0,05%0,20% 0,25%
OkresOferta mobilna 2 Dodatkowe oprocentowanie 1 Lokata - lojalni zyskują
180 dni0,06%0,20% 0,26%
1 rok0,10%0,20% 0,30%

1 wyższe oprocentowanie uwarunkowane spełnieniem warunku regularnych wpływów zgodnie z Regulaminem oferty specjalnej Lokata - lojalni zyskują
2 oferta dotyczy lokat otwieranych w Serwisie mobilnym CA24.

Kapitalizacja i wypłata odsetek następuje po okresie umownym lokaty.

Oprocentowanie środków lokaty terminowej zerwanej przed upływem zadeklarowanego okresu wynosi 0%.

Dokumenty związane z Lokatą - lojalni zyskująm

Pytania i odpowiedzi

Czy są jakieś konsekwencje związane z niespełnieniem warunku regularnego wpływu?

Jeśli w jakimkolwiek miesiącu w czasie trwania lokaty przynajmniej raz nie zostanie spełniony warunek regularnego wpływu, to zgodnie z regulaminem oprocentowanie Lokaty - lojalni zyskują zostanie obniżone do poziomu oprocentowania standardowej lokaty terminowej o tym samym terminie zapadalności jakie obowiązywało w dniu założenia Lokaty - lojalni zyskują. Raz obniżone oprocentowanie nie może już zostać podwyższone.

Gdzie mogę założyć Lokatę - lojalni zyskują?

Aby założyć lokatę, należy najpierw otworzyć konto. Lokatę można założyć w tym samym momencie, w którym jest otwierane konto. Posiadacze konta w Banku Credit Agricole mogą składać zlecenie założenia lokaty pod nr serwisu telefonicznego CA24 19 019 oraz 48 71 35 49 009 (Klienci posiadający telekod), w serwisie internetowym CA24, posiadając dostęp do konta przez Internet lub w dowolnej placówce Banku.

Jakie jest oprocentowanie Lokaty - lojalni zyskują?

Tabela oprocentowania lokat znajduje się na naszych stronach internetowych tutaj.

Jakie są konsekwencje związane z wcześniejszym zerwaniem Lokaty - lojalni zyskują?

Wypłata środków z Lokaty - lojalni zyskują przed upływem zadeklarowanego okresu powoduje utratę całości lub części odsetek, zgodnie z Tabelą oprocentowania.

Czy Lokata - lojalni zyskują jest przedłużana na następny termin automatycznie?

Podczas zakładania lokaty należy określić sposób zadysponowania wkładem lokaty i naliczonymi odsetkami po okresie trwania lokaty. Istnieją 3 możliwości:

  • wszystkie środki (kapitał i odsetki) zostaną przekazane na konto
  • odsetki zostaną przekazane na konto, a z kapitału zostanie założona nowa lokata na taki sam okres jak poprzednia, na stopę procentową obowiązującą w danym momencie dla standardowej lokaty terminowej o takim okresie trwania, na stopę stałą
  • ze wszystkich środków zostanie założona nowa lokata na taki sam okres jak poprzednia, na stopę procentową obowiązującą w danym momencie dla standardowej lokaty terminowej o takim okresie trwania, na stopę stałą.

Dyspozycję taką można bezpłatnie zmienić: w placówce, za pomocą serwisu telefonicznego CA24 (w przypadku posiadania 6-cyfrowego telekodu) lub przez serwis internetowy CA24, najpóźniej 1 dzień przed upływem terminu lokaty.

Od kiedy obowiązuje wyższe oprocentowanie na Lokacie - lojalni zyskują?

Wyższe oprocentowanie na Lokacie - lojalni zyskują odwiązuje od momentu założenia lokaty. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z regulaminem , pierwszy regularny wpływ na konto musi nastąpić w miesiącu, w którym Lokata - lojalni zyskują została założona.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku