Z dniem 31 grudnia 2012 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. wycofało oferowanie Ubezpieczenia "Opieka medyczna Zdrowie".

Klienci, którzy przystąpili do ubezpieczenia do 31 grudnia 2012 r. pozostają objęci ochroną na niezmienionych zasadach określonych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dokumenty

Dokumenty obowiązujące od 01.01.2011 dla Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia Opieka medyczna Zdrowie przed 20.09.2011.

Stopka redakcyjna

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku