Co mogę zyskać?

Klientom spełniającym warunki promocji oferujemy:

  • 3% zwrotu miesięcznej raty kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego,
  • premie w łącznej kwocie aż do 300 zł .

Czy mogę skorzystać z promocji?

Tak, jeśli spełniasz poniższe warunki:

Jak przystąpić do promocji?

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem gotówkowym lub konsolidacyjnym oraz przystąpieniem do promocji, skontaktuj się z nami:

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji „Do 500 zł zwrotu raty dla lojalnych” zawarte są w Regulaminie, dostępnym w placówkach banku, pod numerem serwisu telefonicznego CA24 (801 33 00 44, koszt wg stawki operatora) i na stronie www.credit-agricole.pl. Promocja obowiązuje od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. Z Promocji może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży wniosek oraz zawrze umowę pożyczki gotówkowej lub pożyczki konsolidacyjnej, posiada lub otworzy konto osobiste w jednym z dostępnych pakietów wraz z debetową kartą płatniczą w PLN wydaną do tego konta, zadeklaruje i zapewni stałe wpływy na konto (min. 1 500 zł miesięcznie) oraz dokona Płatności promocyjnej. Uczestnik może otrzymać Premię maksymalną w wysokości 6,17% (5% netto) wartości Płatności promocyjnej (nie więcej niż 500 zł) w przypadku nowych Kont założonych w momencie  podpisania Umowy kredytu lub 3,70% (3% netto) wartości Płatności promocyjnej (nie więcej niż 300 zł) w przypadku Kont istniejących w przeddzień złożenia wniosku o kredyt. Premia zostanie przekazana na rachunek konta po wykonaniu Płatności promocyjnej wskazanej w Regulaminie promocji.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta Banku Menu