Przenieś do nas swoje konto z innego banku. Możesz otrzymać za to premię 100 zł. Przelejemy ją na Twoje nowe Konto w Credit Agricole. Wystarczy, że spełnisz pozostałe warunki obowiązującej oferty, między innymi zawrzesz umowę o usługę bankowości elektronicznej, będziesz korzystać z karty płatniczej i zapewnisz stałe wpływy w wysokości co najmniej 1500 zł miesięcznie.

Szczegóły oferty specjalnej w regulaminie .

Dowiedz się więcej o przeniesieniu konta

© 2016 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta Banku Menu