Zamień za zero

Chcesz dostosować swój portfel inwestycyjny do zmieniających się warunków ekonomicznych? Skorzystaj z promocji "Zamień za zero". W ramach tej promocji, możesz zamieniać jednostki uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych w ramach danego funduszu za 0 zł.

Poznaj również szczegóły promocji "Inwestuj z Doradztwem". Jeżeli potrzebujesz wsparcia w podjęciu decyzji inwestycyjnych, zachęcamy Cię do skorzystania z usługi doradztwa inwestycyjnego w naszym banku.

Kiedy?

Promocja obowiązuje w okresie od 11 lutego 2020 r. do 29 maja 2020 r. włącznie. Promocją objęte zostaną wyłącznie zlecenia zamiany zaksięgowane na rachunkach subfunduszy w ramach funduszy w tym okresie.

Jak skorzystać z promocji

Wystarczy zamienić jednostki uczestnictwa w programach:

  • Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty w programie "Aktywnie Inwestuję"
  • Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty w programie "Inwestuję"

od 3.02.2020 r. do 29.05.2020 r. za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A. (zarówno w placówce jak i za pośrednictwem CA24 ebanku)

W trakcie trwania promocji, uczestnik ma prawo złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy. Przy realizacji zlecenia odkupienia jednostek zamienionych w ramach promocji mogą zostać pobrane opłaty zgodnie z obowiązującymi Tabelami Opłat Funduszy.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www