Jesteś aktywnym inwestorem, a może dopiero zacząłeś interesować się funduszami inwestycyjnymi? Mamy dobrą wiadomość - do 31 grudnia 2018 r. w ramach promocji proponujemy 0% za nabycie wybranych funduszy inwestycyjnych w Serwisie internetowym CA24.

Pamiętaj, że inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem, należy liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Kiedy?

 • Promocja trwa od 23 października do 31 grudnia 2018 r.
 • Promocja jest dostępna w Serwisie internetowym CA24.

Jak skorzystać z Promocji?

Wystarczy spełnić następujące warunki:

 • posiadać konto dla osób fizycznych w Banku z aktywnym dostępem do Serwisu internetowego CA24;
 • posiadać rejestr indywidualny lub wspólny w Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym w programie Aktywnie Inwestuję lub w Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnym Otwartym w Programie Inwestuję

oraz

 • dokonać nabycia jednostek uczestnictwa co najmniej jednego z subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy, tj.:
  1. Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany;
  2. Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1;
  3. Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny;
  4. Credit Agricole Stabilnego Wzrostu;
  5. Credit Agricole Akcyjny.

Poznaj szczegóły Promocji

Promocja polega na obniżeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa wybranego Subfunduszu na warunkach określonych w Regulaminie.

Pamiętaj, aby w tytule przelewu zleconego przez Serwis internetowy CA24 wpisać podstawowe informacje: imię, nazwisko, pesel uczestnika i nazwę programu potrzebne do prawidłowego zaksięgowania przelewu, oraz kod: „promocja”. Promocją objęte zostaną wyłącznie wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa zaksięgowane na rachunku nabyć Subfunduszy w okresie od 23 października 2018 do 31 grudnia 2018 r. (aby skorzystać z Promocji należy wykonać przelew tytułem nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy wskazanych wyżej, najpóźniej w dniu 26 grudnia 2018 r.).

Przy odkupieniu oraz zamianie jednostek nabytych w ramach Promocji mogą zostać pobrane opłaty zgodnie z TABELĄ OPŁAT DLA AMUNDI PARASOLOWY FIO obowiązująca dla uczestników Funduszu, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A. lub TABELĄ OPŁAT FUNDUSZU CREDIT AGRICOLE FIO.

Ryzyka

 • inwestując w fundusze inwestycyjne, musisz mieć świadomość istnienia ryzyka inwestycyjnego, związanego z możliwością znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji, a w związku z tym z brakiem gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków;
 • ryzyko inwestycyjne jest różne, w zależności od strategii inwestycyjnej wybranego subfunduszu;
 • szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach związanych z inwestowaniem w Amundi Parasolowy FIO lub CA FIO zawarte są w dedykowanych Prospektach Informacyjnych Funduszy, dostępnych na stronie www.credit-agricole.pl oraz w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

Nota prawna:

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku