W promocji zwracamy 100% opłaty za nabycie!

Zainwestuj w jednostki uczestnictwa subfunduszy Amundi przez Serwis internetowy CA24 do 29 grudnia - zwrócimy Ci koszt w postaci opłaty za nabycie.

Inwestycja dotyczy subfunduszy: Amundi Obligacji, Amundi Stabilnego Wzrostu, Amundi Globalnych Perspektyw, Amundi Zrównoważony, Amundi Akcyjny, Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek nabywanych w ramach programu Aktywnie Inwestuję.

Jak skorzystać z promocji? Wystarczy:

  • posiadać jeden z pakietów konta w Banku Credit Agricole: PROSTOoszczędzające lub PROSTOoszczędzające PLUS, lub PROSTOoszczędzające PREMIUM. Nie masz jeszcze? Otwórz! To proste.
  • posiadać rejestr w Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym w programie Aktywnie Inwestuję. Jeśli nie masz - otwórz w placówce bankowej.
  • nabyć jednostki dowolnego z subfunduszy objętych promocją poprzez Serwis internetowy CA24 między 7 a 29 grudnia 2017 r.
  • na dzień 29 grudnia 2017 r. posiadać wyższą liczbę jednostek uczestnictwa subfunduszu niż przed okresem obowiązywania promocji, tj. przed 7 grudnia 2017 r.

Zwrot opłaty za nabycie nastąpi do 28.02.2018 r. w postaci wpłaty premii promocyjnej (maks. 760 zł) na konto osobiste prowadzone w Banku Credit Agricole.

Pamiętaj, że inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem, należy liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Kiedy?

Promocja trwa od 7 do 29.12.2017 r.

Promocja jest dostępna tylko w Serwisie internetowym CA24.

Zapoznaj się z warunkami promocji:

Nota prawna

Stopka redakcyjna

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku