Od 2 stycznia do 31 marca 2017 r. możesz nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszy Amundi w promocji – zwrócimy Ci połowę opłaty za nabycie.

Inwestycja dotyczy subfunduszy: Amundi Obligacji, Amundi Stabilnego Wzrostu, Amundi Globalnych Perspektyw, Amundi Zrównoważony, Amundi Akcyjny, Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek nabywanych w ramach programu Aktywnie Inwestuję.

Żeby wziąć udział w promocji wystarczy:

  • posiadać jeden z pakietów konta w Banku Credit Agricole : PROSTOoszczędzające lub PROSTOoszczędzające PLUS lub PROSTOoszczędzające PREMIUM . Nie masz jeszcze? Otwórz! To proste.
  • posiadać rejestr w Amundi Parasolowy Funduszu Inwestycyjnym Otwartym w programie Aktywnie Inwestuję . Jeśli nie masz – otwórz w placówce bankowej .
  • nabyć jednostki subfunduszy objętych promocją za minimum 3000 zł między 2 stycznia a 31 marca 2017 r.
  • na dzień 31 marca 2017 r. posiadać wyższą liczbę jednostek uczestnictwa subfunduszu niż przed okresem obowiązywania promocji, tj. przed 2 stycznia 2017 r.

Zwrot opłaty za nabycie nastąpi do 28.04.2017 r. w postaci wpłaty na konto osobiste.

Promocja jest dostępna tylko w placówkach bankowych. Znajdź najbliższą placówkę tutaj .

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Menu