3 waluty do wyboru - Rachunek Oszczędzam w walutach obcych

3 waluty do wyboru

W ramach swoich rachunków walutowych możesz otworzyć również Rachunek Oszczędzam w wybranych walutach: euro, dolarze amerykańskim oraz funcie brytyjskim.

Wypłaty bez szkody dla odsetek - Rachunek Oszczędzam w walutach obcych

Wypłaty bez szkody dla odsetek

Możesz wypłacać środki z Rachunku Oszczędzam w dowolnym momencie bez utraty zgromadzonych już odsetek. Pierwsza wypłata w każdym miesiącu w serwisie internetowym CA24 albo aplikacji mobilnej CA24 jest bezpłatna.

Dowolna kwota i termin wpłat - Rachunek Oszczędzam w walutach obcych

Dowolna kwota i termin wpłat

W Rachunku Oszczędzam w walutach obcych samodzielnie ustalasz jakimi kwotami i jak często zasilasz swój rachunek. Wpłat możesz dokonywać również z kont innym banku.

Oprocentowanie zmienne - kapitalizacja miesięczna - Rachunek Oszczędzam w walutach obcych

Oprocentowanie zmienne - kapitalizacja miesięczna

Oprocentowanie Twoich środków uzależnione jest od rodzaju waluty i ustalane jest co miesiąc w oparciu o rynkową stawkę LIBOR 1M dla odpowiedniej waluty.

0 zł za prowadzenie Rachunku Oszczędzam

Rachunek oszczędnościowy w walutach obcych zawsze prowadzimy dla Ciebie bezpłatnie.

Swoboda zarządzania odsetkami

Sam zdecyduj, czy odsetki od zgromadzonych środków będą dopisywane do rachunku walutowego, czy do Rachunku Oszczędzam w walutach obcych. Zwróć uwagę, że odsetki dopisywane do Rachunku Oszczędzam zwiększają kapitał, który "pracuje" na Twój zysk.

Komfort automatycznego oszczędzania

Ustaw zlecenie automatycznego zasilania Rachunku Oszczędzam w walutach obcych z Twojego rachunku walutowego i bądź spokojny o regularne przelewy na rachunek oszczędnościowy. Ta opcja nic nie kosztuje. Minimalna kwota automatycznego przelewu wynosi 20 EUR, 20 USD lub 20 GBP.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Polecamy również:

Szczegóły

Oprocentowanie

Obowiązuje od dnia 1.08.2020 r.

Waluta Stopa bazowa +(-) marża Oprocentowanie zmienne
EURLIBOR 1M EUR + 0,3%0%
USDLIBOR 1M USD + (-1,95%)0%
GBPLIBOR 1M GBP + (-0,1%)0%

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. Stopy bazowe na dzień 25.07.2020 r.: LIBOR 1M EUR: - 0,50%; LIBOR 1M USD: 0,17%; LIBOR 1M GBP: 0,07%.

W ramach rachunku walutowego można otworzyć po 1 Rachunku Oszczędzam w danej walucie obcej z miesięczną kapitalizacją odsetek. Minimalna kwota stałego zasilania realizowanego automatycznie w ramach jednego wskazanego Rachunku Oszczędzam (w zależności od waluty Rachunku Oszczędzam): 20 EUR, 20 USD, 20 GBP. Zasady ustalania stopy bazowej LIBOR 1M określono w Regulaminie konta dla osób fizycznych.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Dokumenty związane z Rachunkiem Oszczędzam w walutach obcych

Pytania i odpowiedzi

Czy do założenia Rachunku Oszczędzam w walucie obcej potrzebne jest posiadanie konta?

Tak, Rachunek Oszczędzam jest otwierany bezpłatnie w ramach rachunku walutowego, do którego niezbędne jest posiadanie konta.

Jeśli jesteś Posiadaczem rachunku walutowego w Banku Credit Agricole możesz niezwłocznie założyć Rachunek Oszczędzam w walucie obcej w serwisie telefonicznym CA24 pod nr telefonu 19 019 lub +48 71 35 49 009 (Klienci posiadający telekod). Możesz również założyć Rachunek Oszczędzam w walucie obcej w dowolnej placówce Banku.

Jeśli nie masz jeszcze rachunku walutowego udaj się do najbliższej placówki Banku w celu założenia konta.

Czy przekazanie odsetek z Rachunku Oszczędzam na rachunek walutowy, w ramach okresowej kapitalizacji, traktowane jest jako przelew/wypłata?

Nie, automatyczny przelew odsetek z Rachunku Oszczędzam nie jest traktowany jak przelew/wypłata.

Czy po otwarciu Rachunku Oszczędzam można zmienić opcję odsetkową, tak aby odsetki przekazywane były na Rachunek Oszczędzam a nie rachunek walutowy?

Tak, decyzję dotyczą opcji odsetkowej można zmieniać dowolną ilość razy, w dowolnym czasie i zawsze nieodpłatnie.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku