Wynik inwestycji

Z dniem 14 lipca zakończył się 3-letni okres produktu strukturyzowanego "Siła Trzech Kontynentów".

Średnie zmiany cen akcji spółek w koszyku po I i II roku inwestycji nie pozwoliły wypracować zysku. W trzecim roku ponad połowa spółek odnotowała wzrost wartości cen akcji w stosunku do stanu początkowego obserwacji. Ich wyniki zdołały zrekompensować ujemną wartość osiąganą przez spółki chińskie i hiszpańskie. W związku z tym średnia arytmetyczna jest dodatnia (0,802 %), co oznacza zysk z inwestycji w wysokości 0,802% osiągnięty po trzecim roku inwestycji. Szczegółowe informacje na temat wyników poszczególnych spółek można znaleźć tutaj .

W celu wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu produktu "Siła Trzech Kontynentów" wystarczy przyjść do placówki bankowej z wypełnionym wnioskiem oraz dowodem osobistym. Wypłata środków nastąpi do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się ze swoim Doradcą w placówce bankowej bądź zadzwoń do nas 801 33 00 00 (koszt połączenia wg stawki operatora).

Notowania

Produkt inwestycyjny Siła Trzech Kontynentów oparty jest o wycenę koszyka akcji 15 spółek. Do koszyka wybrano po 5 spółek o największej kapitalizacji z głównych indeksów notowanych na 3 kontynentach.

Przez 3 lata, co roku, badaliśmy poziom wzrostu wartości koszyka akcji. W każdej z trzech obserwacji sprawdzaliśmy o ile procent zmieniła się wartość akcji poszczególnych spółek w stosunku do poziomu z obserwacji początkowej. Następnie sumowaliśmy wartości (procentowe zmiany wartości akcji) i wyciągaliśmy średnią arytmetyczną, która w rezultacie wyznaczała oprocentowanie za dany rok inwestycji.

Oprocentowanie z 3 lat jest sumowane na koniec inwestycji i określa poziom zysku.

Początkowa wartość spółek (z dnia obserwacji 21 lipca 2011 r.) wyznacza poziom 100%. Do tego poziomu odnosiły się kolejne obserwacje w następnych latach.

Dane z obserwacji wartości spółek po I-szym roku inwestycji

Nazwa spółki 21 lipca 2011 23 lipca 2012 Zmiana wartości
TOTAL SA 38,905 EUR 35,39 EUR -9,03%
SIEMENS AG-REG 93,42 EUR 67,26 EUR -28,00%
TELEFONICA SA 16,25 EUR 9,02 EUR -44,49%
BANCO SANTANDER SA 7,936 EUR 4,23 EUR -46,70%
SANOFI 54,85 EUR 61,43 EUR 12,00%
EXXON MOBIL CORP 85,02 USD 85,21 USD 0,22%
APPLE INC 387,29 USD 603,83 USD 55,91%
GENERAL ELECTRIC CO 19,16 USD 20,09 USD 4,85%
CHEVRON CORP 109,43 USD 107,95 USD -1,35%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 184,90 USD 190,83 USD 3,21%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,07 HKG 4,84 HKG -20,26%
IND & COMM BK OF CHINA-H 5,71 HKG 4,13 HKG -27,67%
BANK OF CHINA LTD-H 3,51 HKG 2,81 HKG -19,94%
PETROCHINA CO LTD-H 11,52 HKG 9,55 HKG -17,10%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 26,10 HKG 21,10 HKG -19,54%
Średnia arytmetyczna -13,25%
Zysk za pierwszy rok 0,00%

Większość spółek odnotowała spadki wartości cen akcji w stosunku do stanu początkowego obserwacji, w związku z tym średnia arytmetyczna jest ujemna (-13,25%). Oznacza to brak zysku za pierwszy rok inwestycji.

Dane z obserwacji wartości spółek po II-gim roku inwestycji

Nazwa spółki 21 lipca 2011 22 lipca 2013 Zmiana wartości
TOTAL SA 38,905 EUR 40,18 EUR 3,28%
SIEMENS AG-REG 90,659 ** EUR 83,70 EUR -7,68%
TELEFONICA SA 16,25 EUR 10,06 EUR -38,09%
BANCO SANTANDER SA 7,936 EUR 5,02 EUR -36,76%
SANOFI 54,85 EUR 80,26 EUR 15,00% *
EXXON MOBIL CORP 85,02 USD 94,83 USD 11,54%
APPLE INC 387,29 USD 426,31 USD 10,08%
GENERAL ELECTRIC CO 19,16 USD 24,86 USD 15,00% *
CHEVRON CORP 109,43 USD 127,03 USD 15,00% *
INTL BUSINESS MACHINES CORP 184,90 USD 194,09 USD 4,97%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,07 HKG 5,44 HKG -10,38%
IND & COMM BK OF CHINA-H 5,71 HKG 4,86 HKG -14,89%
BANK OF CHINA LTD-H 3,51 HKG 3,15 HKG -10,26%
PETROCHINA CO LTD-H 11,52 HKG 9,28 HKG -19,44%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 26,10 HKG 18,28 HKG -29,96%
Średnia arytmetyczna -6,17%
Zysk za drugi rok 0,00%

* Zgodnie z zasadami liczenia zysku, w przypadku wzrostu wartości cen akcji powyżej 15%, do wyliczenia średniej przyjmowana jest wartość 15%.
** W dniu 23 stycznia 2013 r. walne zgromadzenie firmy SIEMENS zatwierdziło wydzielenie spółki OSRAM LIGHT AG. W związku z tym wartość początkowa akcji SIEMENS została ponownie wyceniona zgodnie z założeniami dokumentu "SG/SGA/SGOE Debt Issuance Programme Prospectus" oraz "Technical Annex" na stronach 329-330 i obecnie wynosi 90,659 EUR.

Większość spółek odnotowała spadki wartości cen akcji w stosunku do stanu początkowego obserwacji, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost wartości cen akcji pozostałych spółek. W związku z tym średnia arytmetyczna jest ujemna (-6,17%). Oznacza to brak zysku za drugi rok inwestycji.

Dane z obserwacji wartości spółek po III-im roku inwestycji

Nazwa spółki 21 lipca 2011 14 lipca 2014 Zmiana wartości
TOTAL SA 38,905 EUR 51,11 EUR 15,00%
SIEMENS AG-REG 90,659 EUR 93,59 EUR 3,23%
TELEFONICA SA 16,25 EUR 12,17 EUR -25,11%
BANCO SANTANDER SA 7,936 EUR 7,528 EUR -5,14%
SANOFI 54,85 EUR 76,47 EUR 15,00%
EXXON MOBIL CORP 85,02 USD 102,68 USD 15,00%
APPLE INC 387,29 USD ** 96,45 USD 15,00%
GENERAL ELECTRIC CO 19,16 USD 26,66 USD 15,00%
CHEVRON CORP 109,43 USD 129,26 USD 15,00%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 184,90 USD 189,86 USD 2,68%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,07 HKG 5,58 HKG -8,07%
IND & COMM BK OF CHINA-H 5,71 HKG 5,01 HKG -12,26%
BANK OF CHINA LTD-H 3,51 HKG 3,5 HKG -0,28%
PETROCHINA CO LTD-H 11,52 HKG 9,99 HKG -13,28%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 26,10 HKG 20,95 HKG -19,73%
Średnia arytmetyczna 0,802%
Zysk za trzeci rok 0,802%

** w związku ze splitem akcji Apple INC w dniu 6 czerwca 2014, wartość początkowa została skorygowana do wartości skorelowanej ze splitem ( 7 to 1 split), a więc:

 • wartość początkowa obecnie wynosi wartość początkowa z dnia 21.07.2011 / 7
 • wartość początkowa na dzień 21/07/2011 uwzględniająca korektę po splicie wynosi 387,29 USD : 7 = 55,3271 USD

split - podział wartości nominalnej akcji dokonywany kiedy wartość akcji osiąga wysoki poziom

Ponad połowa spółek odnotowała wzrost wartości cen akcji w stosunku do stanu początkowego obserwacji. Ich wyniki zdołały zrekompensować ujemną wartość osiąganą przez spółki chińskie i hiszpańskie. W związku z tym średnia arytmetyczna jest dodatnia (0,802 %), co oznacza zysk z inwestycji w wysokości 0,802 % osiągnięty po trzecim roku inwestycji.

Formuła zysku

Produkt inwestycyjny Siła Trzech Kontynentów oparty jest o wycenę koszyka akcji 15 spółek. Do koszyka wybrano po 5 spółek o największej kapitalizacji z głównych indeksów notowanych na 3 kontynentach: europejskim, azjatyckim oraz północnoamerykańskim - Top 5 z indeksów: DJ EUROSTOXX 50, HSCEI, S&P500.

Są to stabilne spółki reprezentujące jedne z najbardziej atrakcyjnych i dochodowych sektorów: energetyczny, finansowy, IT, farmaceutyczny, telekomunikacyjny oraz multisektorowy - m.in. APPLE, GENERAL ELECTRIC CO, TOTAL SA, SIEMENS AG, CHINA CONSTRUCTION BANK CORP, PETROCHINA CP LTD

Przez 3 lata, co roku, badamy poziom wzrostu wartości koszyka akcji. W każdej z trzech obserwacji sprawdzamy o ile procent zmieniła się wartość akcji poszczególnych spółek w stosunku do poziomu z obserwacji początkowej. Następnie sumujemy wartości (procentowe zmiany wartości akcji) i wyciągamy średnią arytmetyczną, która w rezultacie wyznacza nam oprocentowanie za dany rok inwestycji.

Oprocentowanie za każdy rok inwestycji jest sumowane na koniec 3 letniego okresu i wyznacza poziom zysku, który może sięgnąć nawet 45% w skali trzech lat.

Do wyliczenia wartości koszyka akcji przyjmujemy rzeczywiste zmiany ceny w przedziale od 15% do -50%. Oznacza to, że jeśli wartość akcji danej spółki wzrasta o więcej niż 15%, to i tak do wyliczenia średniej przyjmujemy 15%, a jeśli spada o więcej niż -50% to przyjmujemy -50%.

Przykład wyliczenia oprocentowania za jeden rok inwestycji

Koszyk akcji Zmiana wartości akcji
po roku
Dane do obliczenia
oprocentowania za rok
Spółka 1 30% 15%
Spółka 2 28% 15%
Spółka 3 26% 15%
Spółka 4 22% 15%
Spółka 5 18% 15%
Spółka 6 15% 15%
Spółka 7 13% 13%
Spółka 8 11% 11%
Spółka 9 7% 7%
Spółka 10 5% 5%
Spółka 11 0% 0%
Spółka 12 -2% -2%
Spółka 13 -5% -5%
Spółka 14 -10% -10%
Spółka 15 -70% -50%
Roczne oprocentowanie: 3,93%

Przykład obliczenia zysku za cały okres inwestycji

Oprocentowanie za rok 1 3,93%
Oprocentowanie za rok 2 8%
Oprocentowanie za rok 3 15%
Zysk na koniec inwestycji
(suma oprocentowania z 3 lat)
26,93%

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zobacz szczegółowy opis koszyka akcji .


Korzyści

 • gwarancja 100% zainwestowanego kapitału na koniec inwestycji
 • możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu.
 • Produkt w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym:
  • brak podatku od spadków i darowizn
  • objęcie ochroną ubezpieczeniową przez cały okres inwestycji
 • jasna i z góry określona formuła wyliczania zysku z inwestycji


Materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 K.c., ani rekomendacji, ani też zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie są to także usługi doradztwa inwestycyjnego. Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem szczegółowo opisanym w Broszurze MiFID, Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym "Siła Trzech Kontynentów" oraz Regulaminie UFK - Warunkach Finansowych, dostępnych w placówkach bankowych i na stronie www.credit-agricole.pl. Siła Trzech Kontynentów jest produktem oferowanym w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. a CALI Europe S.A., Oddział w Polsce (Ubezpieczyciel). Klient przystępujący do ubezpieczenia musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć więcej niż 75 lat. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia klientowi zostanie wypłacona wartość wykupu (należy liczyć się z tym że wartość wykupu może być niższa niż wysokość zainwestowanych środków) oraz CALIE Europe SA, Oddział w Polsce pobierze opłatę likwidacyjną w wysokości 2% wartości wykupu. Przedstawione symulacje oraz informacje nie gwarantują osiągnięcia zysku na podobnym poziomie, a prognozy nie gwarantują wzrostu rentowności koszyka akcji w przyszłości. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych. Credit Agricole Bank Polska S.A. informuje, że Emitent instrumentu finansowego (SGA Societe Generale Acceptance N.V), w który zainwestowane zostaną środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Fundusz) zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia 100% ochrony zainwestowanych przez Klienta środków w terminie wykupu pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela. W związku powyższym całkowite ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Klient.

Szczegóły

Szczegóły subskrypcji

 • gwarancja 100% zainwestowanego kapitału na koniec inwestycji
 • możliwość osiągnięcia stopy zwrotu nawet 45% po trzech latach
 • Siła Trzech Kontynentów ma formę ubezpieczenia na życie i dożycie, oznacza to, że:
  • jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową przez cały okres inwestycji
  • możesz ustanowić osoby Uposażone
  • nie ma podatku od spadków i darowizn
 • minimalna kwota inwestycji 1000 zł
 • maksymalna kwota inwestycji 1 000 000 zł, z tym, że możesz kupić dowolną ilość polis o łącznej wartości nie przekraczającej tej kwoty
 • subskrypcja trwa 6 tygodni - od 2.06 do 14.07.2011 roku
 • okres inwestycji trwa 3 lata począwszy od 15.07.2011 roku
 • wypłata środków z polisy następuje od 14 do 30 dni po jej zakończeniu
 • wypłata środków w okresie inwestycji wiąże się z pobraniem opłaty likwidacyjnej w wysokości 2% od wartości inwestycji z dnia umorzenia instrumentu
 • brak prowizji i opłat za zarządzanie

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zobacz szczegółową prezentację produktu .

Dokumenty

Dokumenty związane z Siłą Trzech Kontynentów
Formularze
MiFID
Dokumenty obowiązujące przed zmianą nazwy Banku

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę skorzystać z produktu strukturyzowanego Siła Trzech Kontynentów jeśli nie posiadam konta w Banku Credit Agricole?

Tak, ponieważ produkt jest dedykowanym osobom posiadającym aktywny produkt w banku Credit Agricole bank polska S.A. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem - załóż dowolny produkt podczas subskrypcji Siły Trzech Kontynentów.

Czy są jakiekolwiek opłaty za rezygnację z produktu w okresie subskrypcji?

Nie, jeśli zdecydujesz się na produkt i opłacisz składkę to do ostatniego dnia subskrypcji w momencie złożenia przez Ciebie rezygnacji nie poniesiesz żadnych kosztów, a Twoja składka zostanie zwrócona bez dodatkowych odsetek przez Ubezpieczyciela na wyznaczone przez Ciebie konto.

Czy są jakiekolwiek opłaty za rezygnację z produktu w okresie inwestycji?

Tak, w momencie złożenia dyspozycji rezygnacji, Ubezpieczyciel pobiera 2% opłatę likwidacyjną od wartości Twojej inwestycji, wyliczonej na podstawie ceny z dnia umorzenia środków.

Po jakiej cenie następuje umorzenie środków z inwestycji?

Umorzenie środków dokonywane jest przez Ubezpieczyciela w 11 dniu roboczym od dnia złożenia przez osobę uprawnioną wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego.

Co się dzieje z moimi pieniędzmi w momencie, gdy inwestycja się skończy a ja zapomnę je odebrać?

Środki są nieoprocentowane i można je w każdym momencie wypłacić poprzez złożenie dyspozycji wypłaty- zgłoszenie dożycia.

Ile czasu mam na podjęcie decyzji o przystąpieniu do produktu?

Subskrypcja produktu trwa 6 tygodni od 02.06 do 14.07.2011 r. i tylko w tym czasie można przystąpić do produktu. Należy jednak pamiętać, że wolumen produktu jest ograniczony i w przypadku dużego zainteresowania subskrypcja może zostać zakończona wcześniej.

Stopka redakcyjna

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku