Baner
Oszczędności na realizację marzeń - Moja Rezerwa Finansowa

Oszczędności na realizację marzeń

Chciałbyś zrealizować marzenia swoje lub swoich bliskich? Zastanawiasz się skąd weźmiesz środki na sfinansowanie większych planów? Warto mieć odłożone pieniądze, z których będziesz mógł skorzystać w odpowiednim momencie. Program Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa pomoże Ci w ich zgromadzeniu, a za systematyczność w oszczędzaniu, nagrodzimy Cię bonusem w postaci dodatkowych odsetek.

Oszczędności na nieprzewidziane sytuacje w życiu - Moja Rezerwa Finansowa

Oszczędności na nieprzewidziane sytuacje w życiu

W wielu sytuacjach życiowych możesz potrzebować dodatkowego zastrzyku gotówki. Najlepiej sięgnąć wówczas po własne środki, zgromadzone wcześniej. Także w tym przypadku Program Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa będzie odpowiednim rozwiązaniem. Dzięki jego konstrukcji masz większą motywację, by systematycznie gromadzić oszczędności i zyskać poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Wyjątkowe oprocentowanie bazowe - Moja Rezerwa Finansowa

Wyjątkowe oprocentowanie bazowe

Zmienne oprocentowanie bazowe gromadzonych przez Ciebie środków zależy od stopy WIBOR 3M, gdyż ustalane jest według wzoru: WIBOR 3M - 0,8%. Dzięki takiej formule, oprocentowanie Twoich środków będzie podążać za zmianami na rynkach finansowych. Szczegółowe informacje o oprocentowaniu Programu Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa zawiera Regulamin konta dla osób fizycznych oraz Tabela oprocentowania konta dla osób fizycznych.

Bonus za systematyczne wpłaty - Moja Rezerwa Finansowa

Źródło: Tabela oprocentowania konta dla osób fizycznych.
Stan na dzień 01.04.2016 r.

Bonus za systematyczne wpłaty

Zadeklarowane przez Ciebie wpłaty w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa będą pobierane automatycznie z Twojego konta osobistego. Dzięki temu oszczędzanie nie wymaga od Ciebie żadnego wysiłku. Już od 1 miesiąca dokonywania regularnych wpłat zyskujesz bonus: dodatkowe stałe oprocentowanie, rosnące co 6 kolejnych miesięcy pod warunkiem utrzymania regularnych wpłat.
Pamiętaj, że wypłata środków w trakcie trwania Programu Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa powoduje utratę prawa do oprocentowania bonusowego.

Elastyczne zasady oszczędzania

W Programie Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa możesz oszczędzać przez okres od 6 do 60 miesięcy. Minimalna wpłata harmonogramowa w ramach tego Programu wynosi zaledwie 50 zł miesięcznie. Możesz również samodzielnie określić dzień, w którym będzie pobierana Twoja wpłata.

Policz ile zaoszczędzisz

Skorzystaj z aplikacji CA NAVIGATOR. Dowiesz się, ile zarobisz korzystając z programu Moja Rezerwa Finansowa, sprawdzisz, czy ten produkt w największym stopniu pomoże realizować Twoje potrzeby, czy też jest w naszej ofercie inny, lepszy dla Ciebie produkt służący gromadzeniu oszczędności. Dowiedz się więcej

Wakacje od wpłaty raz w roku

Raz na 12 kolejnych, zaplanowanych comiesięcznych wpłat możesz skorzystać z tzw. „wakacji od wpłaty” i zrezygnować z jednej wpłaty - bez utraty prawa do bonusowego oprocentowania.

Sposób na kontynuowanie oszczędzania

Po zakończeniu okresu umownego Programu Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa zgromadzone środki wraz z odsetkami zostaną przekazane automatycznie na 3-miesięczną lokatę o stałym oprocentowaniu, prowadzoną w ramach Twojego konta osobistego. Dzięki niej Twoje oszczędności nadal procentują. Jeśli zajdzie taka potrzeba możesz wypłacić środki z lokaty w dowolnym momencie z zachowaniem odsetek.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Szczegóły

Oprocentowanie

Program Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa - założony od dnia 01.04.2016 r.

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,8% 0,93%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty 0,20%
od 7 do 12 wpłaty 0,40%
od 13 do 18 wpłaty 0,60%
od 19 do 24 wpłaty 0,80%
od 25 do 30 wpłaty 1,00%
od 31 do 36 wpłaty 1,25%
od 37 do 42 wpłaty 1,50%
od 43 do 48 wpłaty 2,00%
od 49 do 54 wpłaty 2,50%
od 55 do 60 wpłaty 3,00%

Program Systematycznego Oszczędzania Moja Rezerwa Finansowa - założony do dnia 31.03.2016 r.

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 1,2% 0,53%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty 0,00%
od 7 do 12 wpłaty 0,30%
od 13 do 18 wpłaty 0,70%
od 19 do 24 wpłaty 1,00%
od 25 do 30 wpłaty 1,40%
od 31 do 36 wpłaty 1,70%
od 37 do 42 wpłaty 2,00%
od 43 do 48 wpłaty 2,40%
od 49 do 54 wpłaty 2,70%
od 55 do 60 wpłaty 3,10%

Okres prowadzenia rachunku Moja Rezerwa Finansowa: minimalny 6 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. W ramach konta można założyć 3 rachunki Moja Rezerwa Finansowa.
Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej: 50 PLN. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego bonusowego na koniec okresu oszczędzania.
Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie konta dla osób fizycznych.

Kalkulator oszczędności »

Stopka redakcyjna

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku