Oszczędności na wkład własny i tańszy kredyt mieszkaniowy - Mój Dom

Oszczędności na wkład własny i tańszy kredyt mieszkaniowy

Marzysz o własnym mieszkaniu? A może planujesz zakup nieruchomości dla dziecka? Program Systematycznego Oszczędzania Mój Dom to idealne rozwiązanie dla Ciebie. Z jednej strony pomoże Ci zgromadzić środki na wkład własny, wymagany przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy, z drugiej umożliwi Ci uzyskanie tańszego kredytu mieszkaniowego.

Systematyczne oszczędzanie jest prostsze niż myślisz - Mój Dom

Systematyczne oszczędzanie jest prostsze niż myślisz

Zadeklarowane przez Ciebie wpłaty w ramach Programu Systematycznego Oszczędzania Mój Dom będą pobierane automatycznie z Twojego konta osobistego. Dzięki temu oszczędzanie nie wymaga od Ciebie żadnego wysiłku.

Wyjątkowe korzyści - Mój Dom

Wyjątkowe korzyści

Za systematyczne wpłaty i zebranie zadeklarowanej docelowej kwoty oszczędności możesz wybrać jeden z bonusów, które przygotowaliśmy dla Ciebie w programie:
Tańszy kredyt mieszkaniowy - prawo do obniżonej o 0,1% marży dla kredytu mieszkaniowego, przez cały okres kredytowania.
Bonusowe oprocentowanie - jeśli zrezygnujesz z ubiegania się o tańszy kredyt, otrzymasz bonusowe oprocentowanie.
Dowiedz się więcej

Unikalne oprocentowanie bazowe - Mój Dom

Unikalne oprocentowanie bazowe

Oprocentowanie bazowe gromadzonych przez Ciebie środków zależy od stopy WIBOR 3M, gdyż ustalane jest według wzoru: WIBOR 3M - 0,8%. Dzięki takiej formule, oprocentowanie Twoich środków będzie podążać za zmianami na rynkach finansowych.

Elastyczne zasady oszczędzania

W programie "Mój Dom" możesz oszczędzać przez okres od 2 do 5 lat. Minimalna wpłata harmonogramowa wynosi 500 zł miesięcznie. Samodzielnie określasz dzień, w którym będzie ona pobierana z konta. Docelowo kwota oszczędności, którą powinieneś zgromadzić na rachunku Mój Dom to przynajmniej 20 000 zł.

Wakacje od wpłaty raz w roku

Raz na 12 kolejnych, zaplanowanych comiesięcznych wpłat możesz skorzystać z tzw. "wakacji od wpłaty" i zrezygnować z jednej wpłaty - bez utraty prawa do bonusu w postaci tańszego kredytu/dodatkowego oprocentowania.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Szczegóły

Wyjątkowe korzyści

  • Tańszy kredyt mieszkaniowy - marża obniżona o 0,1% obowiązuje dla kwoty kredytu do 4-krotności Twojej docelowej kwoty oszczędności na rachunku Mój Dom. W przypadku kredytów na wyższą kwotę, nadwyżka będzie objęta standardową marżą.
    Prawo do obniżonej marży możesz przekazać na rzecz innej osoby w postaci Certyfikatu, gdy sam nie będziesz chciał z niego skorzystać.
  • Bonusowe oprocentowanie - od 1 miesiąca dokonywania regularnych wpłat naliczane jest dodatkowe, stałe oprocentowanie, które wzrasta co 6 kolejnych miesięcy. Jeśli zrezygnujesz z ubiegania się o tańszy kredyt i nie przekażesz nikomu prawa do obniżonej marży, otrzymasz bonusowe oprocentowanie.
    Po zakończeniu okresu oszczędzania, masz 12 miesięcy na podjęcie decyzji co wybierasz - tańszy kredyt mieszkaniowy dla siebie lub bliskich, czy bonusowe oprocentowanie. W tym czasie Twoje środki nadal będą oprocentowane wg stopy bazowej.

Oprocentowanie

Rodzaj oprocentowania Oprocentowanie
Oprocentowanie bazowe zmienne Rynkowa Stopa Referencyjna + marża Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M - 0,8%1,64%
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: Oprocentowanie stałe
od 1 do 6 wpłaty0,20%
od 7 do 12 wpłaty0,40%
od 13 do 18 wpłaty0,60%
od 19 do 24 wpłaty0,80%
od 25 do 30 wpłaty1,00%
od 31 do 36 wpłaty1,25%
od 37 do 42 wpłaty1,50%
od 43 do 48 wpłaty2,00%
od 49 do 54 wpłaty2,50%
od 55 do 60 wpłaty3,00%

W ramach konta można założyć 3 rachunki Mój Dom.
Okres prowadzenia rachunku Mój Dom: minimalny 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy.
Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej na rachunek Mój Dom 500 PLN, a minimalna docelowa kwota oszczędności 20 000 PLN.
Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego bonusowego w momencie zamknięcia rachunku.
Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie konta dla osób fizycznych. WIBOR 3M wyliczony za okres 22 - 27 grudnia 2021 r.: 2,44%. Wysokość bonusu hipotecznego: obniżona marża o 0,1% dla kredytów mieszkaniowych do wysokości 4-krotności docelowej kwoty oszczędności na rachunku Mój Dom.

Kalkulator oszczędności »

Stopka redakcyjna

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku