Lokata, której oprocentowanie zmienia się wraz z WIBORem

Przy użyciu aplikacji mobilnej możesz otworzyć 12-miesięczną lokatę dynamiczną o oprocentowaniu zmiennym, uzależnionym od wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M i marży banku. Oprocentowanie lokaty jest aktualizowane każdego miesiąca według stawki WIBOR z 25 dnia miesiąca. Nowa stawka oprocentowania obowiązuje zawsze od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Obecne oprocentowanie lokaty wynosi 2,00%. Mobilną lokatę dynamiczną możesz otworzyć z wkładem od 1 000 zł.

Dłuższy okres oszczędzania = większy zysk w Lokacie dynamicznej/elastycznej

Dłuższy okres oszczędzania = większy zysk

Im dłużej masz środki na mobilnej lokacie dynamicznej tym więcej możesz zarobić. Jeśli pieniądze będą Ci potrzebne przed upływem 12 miesięcy odsetki naliczymy za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej wskazanej dla pełnych zakończonych miesięcy trwania lokaty.

Wypłata bez utraty odsetek w Lokacie dynamicznej/elastycznej

Wypłata bez utraty odsetek

Przez cały czas trwania lokaty zachowujesz prawo do wypłaty środków bez utraty odsetek.

Dowolna liczba lokat dynamicznych w ramach konta osobistego w Lokacie dynamicznej/elastycznej

Dowolna liczba lokat dynamicznych w ramach konta osobistego

Sam zdecyduj, ile mobilnych lokat dynamicznych chcesz otworzyć w ramach swojego konta osobistego.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Polecamy również:

Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskująSwobodne oszczędzanie z większym zyskiemZarządzanie Rachunkiem przez Internet, telefon i w placówceWypłaty bez szkody dla odsetek0 zł za prowadzenie Rachunku Oszczędzam

Szczegóły

Oprocentowanie

Długość lokaty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie obowiązujące od 1.01.2022 r.
1 miesiącWIBOR 1M + (- 0,50%)1,50%
2 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,50%)1,50%
3 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,45%)1,55%
4 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,45%)1,55%
5 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,45%)1,55%
6 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)1,80%
7 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)1,80%
8 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)1,85%
9 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)1,85%
10 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)1,85%
11 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,10%)1,90%
12 miesięcyWIBOR 1M2,00%

Oprocentowanie zmienne lokaty dynamicznej jest wyliczane, jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Aktualizacja oprocentowania odbywa się każdego miesiąca według notowania WIBORu 1M z 25 dnia miesiąca. Nowa stawka oprocentowania obowiązuje od 1 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Szczegółowe zasady wyznaczania oprocentowania określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych. Stopa bazowa WIBOR 1M na dzień 25.12.2021r.: 2,00%.

Kapitalizacja odsetek po okresie umownym lokaty dynamicznej/elastycznej.
W przypadku wycofania środków z lokaty dynamicznej/elastycznej przed terminem umownym odsetki zostaną naliczone za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się stopa stała od zmiennej?

  • stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty;
  • stopa zmienna - wskazuje na możliwość zmiany wysokości oprocentowania (w górę lub w dół) w trakcie trwania lokaty

Kiedy następuje kapitalizacją odsetek na lokacie dynamicznej/elastycznej?

Kapitalizacja odsetek następuje po okresie umownym lokaty dynamicznej/elastycznej. W przypadku wycofania środków z lokaty dynamicznej przed terminem umownym odsetki zostaną naliczone za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.

Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty dynamicznej/elastycznej?

Wzór do wyliczania kwoty odsetek od lokaty to:

wzor

Od zysku pobierany jest 19% podatek od oszczędności.

Czy lokata dynamiczna/elastyczna jest przedłużona automatycznie na kolejny okres umowny?

Podczas zakładania lokaty dynamiczne/elastycznej należy określić sposób zadysponowania lokatą dynamiczną/elastyczną po okresie umownym (należy wybrać jedną z 3 możliwości):

  • kapitał lokaty dynamicznej/elastycznej i odsetki zostaną przekazane na rachunek bieżący lub
  • odsetki zostaną przekazane na rachunek bieżący, a z kapitału lokaty dynamicznej/elastycznej zostanie założona nowa lokata dynamiczna/elastyczna na taki sam okres jak poprzednia, z oprocentowaniem obowiązującym w danym momencie w Banku lub
  • z kapitału lokaty dynamicznej/elastycznej i odsetek zostanie założona nowa lokata dynamiczne/elastyczna na taki sam okres jak poprzednia,
    z oprocentowaniem obowiązującym w danym momencie w Banku.

Dyspozycję dotyczącą sposobu zadysponowania lokatą dynamiczną/elastyczną po okresie umownym można zmienić bezpłatnie najpóźniej 1 dzień przed upływem terminu lokaty.

Czy jest możliwość negocjowania lokaty dynamicznej/elastycznej?

Nie. Możliwość negocjacji dotyczy wyłącznie lokaty terminowej.

Stopka redakcyjna

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku