W CA 24 Mobile oprocentowanie rośnie - do 0,18%

Za pośrednictwem aplikacji mobilnej możesz otworzyć lokatę o oprocentowaniu zmiennym, uzależnionym od wskaźnika referencyjnego WIBOR 1M. Oprocentowanie lokaty rośnie w kolejnych miesiącach jej trwania. Jeśli Twoje środki pozostaną na 12 miesięcznej lokacie do końca okresu umownego, Twoje oprocentowanie za cały okres trwania lokaty wyniesie 0,18% w skali roku. Mobilną lokatę dynamiczną możesz otworzyć z wkładem od 1 000 zł.

Dłuższy okres oszczędzania = wyższy zysk w Lokacie dynamicznej/elastycznej

Dłuższy okres oszczędzania =
wyższy zysk

Im dłużej utrzymujesz środki na mobilnej lokacie dynamicznej tym więcej zarabiasz. Oprocentowanie, które wzrasta z miesiąca na miesiąc, obejmuje zawsze cały okres trwania lokaty. Odsetki naliczane są w momencie wycofania środków z lokaty za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.

Wypłata bez utraty odsetek w Lokacie dynamicznej/elastycznej

Wypłata bez utraty odsetek

Przez cały czas trwania lokaty zachowujesz prawo do wypłaty środków bez utraty odsetek.

Dowolna liczba lokat dynamicznych w ramach konta osobistego w Lokacie dynamicznej/elastycznej

Dowolna liczba lokat dynamicznych w ramach konta osobistego

Sam zdecyduj, ile mobilnych lokat dynamicznych chcesz otworzyć w ramach swojego konta osobistego.

Bezpieczeństwo w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Credit Agricole Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 EURO. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100.000 EURO dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Polecamy również:

Rachunek Oszczędzam - lojalni zyskująSwobodne oszczędzanie z większym zyskiemZarządzanie Rachunkiem przez Internet, telefon i w placówceWypłaty bez szkody dla odsetek0 zł za prowadzenie Rachunku Oszczędzam

Szczegóły

Oprocentowanie

Długość lokaty Oprocentowanie zmienne
Stopa bazowa + marżaOprocentowanie wyznaczone wg WIBOR
1 miesiącWIBOR 1M + (- 0,50%)0,01%
2 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,50%)0,01%
3 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,45%)0,01%
4 miesiąceWIBOR 1M + (- 0,45%)0,01%
5 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,45%)0,01%
6 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)0,01%
7 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,20%)0,01%
8 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)0,03%
9 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)0,03%
10 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,15%)0,03%
11 miesięcyWIBOR 1M + (- 0,10%)0,08%
12 miesięcyWIBOR 1M0,18%

Oferta dotyczy lokat otwieranych w Serwisie CA24 Mobile od 01.05.2017 r. oraz lokat otwartych do 30.04.2017 r. w placówkach bankowych i serwisach bankowości elektronicznej CA24.

Oprocentowanie zmienne jest wyliczane jako suma stopy bazowej oraz marży, przy czym marża może być wartością dodatnią, zerową lub ujemną. Zasady wyliczenia stopy bazowej określono w Regulaminie kont dla osób fizycznych.

Kapitalizacja odsetek po okresie umownym lokaty dynamicznej/elastycznej.
W przypadku wycofania środków z lokaty dynamicznej/elastycznej przed terminem umownym odsetki zostaną naliczone za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej.

Pytania i odpowiedzi

Czym różni się stopa stała od zmiennej?

  • stopa stała - gwarantuje stałe oprocentowanie przez cały okres trwania lokaty;
  • stopa zmienna - wskazuje na możliwość zmiany wysokości oprocentowania (w górę lub w dół) w trakcie trwania lokaty

Kiedy następuje kapitalizacją odsetek na lokacie dynamicznej/elastycznej?

Kapitalizacja odsetek następuje po okresie umownym lokaty dynamicznej/elastycznej. W przypadku wycofania środków z lokaty dynamicznej przed terminem umownym odsetki zostaną naliczone za rzeczywistą liczbę dni utrzymania lokaty według stopy procentowej obowiązującej dla pełnych zakończonych miesięcy.

Jak mogę obliczyć sobie zysk z lokaty dynamicznej/elastycznej?

Wzór do wyliczania kwoty odsetek od lokaty to:

wzor

Od zysku pobierany jest 19% podatek od oszczędności.

Czy lokata dynamiczna/elastyczna jest przedłużona automatycznie na kolejny okres umowny?

Podczas zakładania lokaty dynamiczne/elastycznej należy określić sposób zadysponowania lokatą dynamiczną/elastyczną po okresie umownym (należy wybrać jedną z 3 możliwości):

  • kapitał lokaty dynamicznej/elastycznej i odsetki zostaną przekazane na rachunek bieżący lub
  • odsetki zostaną przekazane na rachunek bieżący, a z kapitału lokaty dynamicznej/elastycznej zostanie założona nowa lokata dynamiczna/elastyczna na taki sam okres jak poprzednia, z oprocentowaniem obowiązującym w danym momencie w Banku lub
  • z kapitału lokaty dynamicznej/elastycznej i odsetek zostanie założona nowa lokata dynamiczne/elastyczna na taki sam okres jak poprzednia,
    z oprocentowaniem obowiązującym w danym momencie w Banku.

Dyspozycję dotyczącą sposobu zadysponowania lokatą dynamiczną/elastyczną po okresie umownym można zmienić bezpłatnie najpóźniej 1 dzień przed upływem terminu lokaty.

Czy jest możliwość negocjowania lokaty dynamicznej/elastycznej?

Nie. Możliwość negocjacji dotyczy wyłącznie lokaty terminowej.

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku