Tabela kursów walut
w Credit Agricole Bank Polska S.A.

dla kredytów i pożyczek hipotecznych

Z dnia: 30.05.2017, godzina 08:46

Waluta Kod Kurs kupna Kurs sprzedaży Kurs średni
Frank szwajcarski CHF 3,8229 3,8613 3,8421
Euro EUR 4,1649 4,2067 4,1858

Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.