Tabela kursów walut
w Credit Agricole Bank Polska S.A.

dla kredytów i pożyczek hipotecznych

Z dnia: 25.04.2017, godzina 08:46

Waluta Kod Kurs kupna Kurs sprzedaży Kurs średni
Frank szwajcarski CHF 3,8991 3,9383 3,9187
Euro EUR 4,2178 4,2602 4,2390

Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.