Tabela kursów walut
w Credit Agricole Bank Polska S.A.

dla kredytów i pożyczek hipotecznych

Z dnia: 20.10.2017, godzina 08:46

Waluta Kod Kurs kupna Kurs sprzedaży Kurs średni
Frank szwajcarski CHF 3,6031 3,7129 3,6580
Euro EUR 4,1747 4,3019 4,2383

Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.