Tabela kursów walut
w Credit Agricole Bank Polska S.A.

dla kredytów i pożyczek hipotecznych

Z dnia: 12.12.2017, godzina 08:46

Waluta Kod Kurs kupna Kurs sprzedaży Kurs średni
Frank szwajcarski CHF 3,5419 3,6497 3,5958
Euro EUR 4,1384 4,2644 4,2014

Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.