Tabela kursów walut
w Credit Agricole Bank Polska S.A.

dla kredytów i pożyczek hipotecznych

Z dnia: 23.09.2016, godzina 08:46

Waluta Kod Kurs kupna Kurs sprzedaży Kurs średni
Frank szwajcarski CHF 3,9196 3,9590 3,9393
Euro EUR 4,2585 4,3013 4,2799

Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.