Nowy, wyższy limit na karcie!

Dzięki wyższemu limitowi na Twojej karcie kredytowej mniejsze i większe plany możesz zrealizować od razu. Podwyższenie limitu jest proste i nic nie kosztuje!

Jak podwyższyć limit?

To naprawdę proste!

  • Zadzwoń pod numer serwisu telefonicznego CA24 19 019 * lub 48 71 35 49 009
    (z zagranicy i komórek) i zapytaj Doradcę o możliwość bezpłatnego podwyższenia limitu lub
  • Odwiedź dowolną placówkę Banku

Jeśli posiadamy aktualne dane o Twoich dochodach, podwyższenie limitu może nastąpić podczas kontaktu z Doradcą serwisu telefonicznego CA24. Jeśli będzie konieczna ich aktualizacja, zostaniesz poproszony o przedstawienie w najbliższej placówce bankowej aktualnego zaświadczenia o dochodach.

Udając się do placówki, zabierz ze sobą dowód osobisty .

W zależności od rodzaju i wysokości uzyskiwanego dochodu, mogą być Ci potrzebne następujące dokumenty potwierdzające jego wysokość:

  • jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie o wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto za ostatnie 3 miesiące,
  • jeśli jesteś emerytem: ostatni odcinek emerytury lub kserokopia** ostatniej waloryzacji lub kserokopia** ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia,
  • jeśli prowadzisz działalność gospodarczą: kserokopia** wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody wpłat ZUS/podatku za ostatnie 3 miesiące oraz zaświadczenie z US o uzyskanym dochodzie/przychodzie w okresie ostatnich 3 miesięcy lub zestawienie (wydruk) z podatkowej książki przychodów i rozchodów albo ewidencji przychodów zawierające podsumowanie za minimum ostatnie 3 miesiące, podpisane przez Ciebie i biuro rachunkowe lub księgowego,
  • jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne: kopię decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z którego wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego i jego wielkość w hektarach przeliczeniowych lub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego, określające jego wielkość w hektarach przeliczeniowych i dochodowość roczną.
  • inne źródła dochodu: według indywidualnych ustaleń z Bankiem.

* Koszt połączenia wg stawki operatora
** oryginał do wglądu

Stopka redakcyjna

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku