Opłaty

Visa Standard

wybrana waluta: PLN

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem

Prowadzenie rachunku Opłata za obsługę Rachunku karty dla sumy transakcji wykonanych w danym okresie rozliczeniowym poniżej 400 zł Opłata miesięczna

8,00 zł

Opłata roczna ogółem

96,00 zł

dla sumy transakcji wykonanych w danym okresie rozliczeniowym min. 400 zł Opłata miesięczna

0,00 zł

Opłata roczna ogółem

0,00 zł

Usługa bankowości telefonicznej

0,00 zł

Usługa bankowości elektronicznej

0,00 zł

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)

Polecenie przelewu Realizacja przelewu z Rachunku karty

6% min. 12,90 zł

Realizacja przelewu z Rachunku karty – opcja „Twoje rachunki” w CA24 eBank lub CA24 Infolinia - serwis automatyczny

1,00 zł

w CA24 Mobile

0,00 zł

w CA24 Infolinia

5,00 zł

w placówce Banku

9,00 zł

Realizacja przelewu na doładowanie telefonu komórkowego

0,00 zł

Polecenie zapłaty

Usługa nie jest dostępna

Zlecenie stałe

Usługa nie jest dostępna

Karty i gotówka

Wypłata gotówki Wypłata gotówki w placówce Banku

5% min. 15,90 zł

Wypłata gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą

5% min. 12,90 zł

Awaryjna wypłata gotówki za granicą w placówkach banków

Według kosztów rzeczywistych, nie więcej niż równowartość w PLN kwoty 250 USD (według kursu średniego Tabeli kursów walut Banku z dnia wypłaty gotówki)

Wpłata gotówki

0,00 zł

Użytkowanie karty kredytowej Wydanie i korzystanie z karty głównej

0,00 zł

Wydanie i korzystanie z karty dodatkowej (opłata roczna)

0,00 zł

Wydanie duplikatu karty

20,00 zł

Płatność kartą w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory

4% min. 10,00 zł

Użytkowanie karty debetowej

Usługa nie jest dostępna

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane

Kredyt w rachunku bieżącym

Usługa nie jest dostępna

Inne usługi

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych Wyciągi udostępnienie wyciągu miesięcznego w CA24 eBank

0,00 zł

wysyłka wyciągu e-mailem

0,00 zł

wysyłka wyciągu listem zwykłym a) jeśli Klient nie zawarł Umowy Bankowości Elektronicznej CA24

0,00 zł

b) jeśli Klient zawarł Umowę Bankowości Elektronicznej CA24

6,00 zł

Wysłanie pocztą historii rachunku karty

30,00 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym Wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu / opinii bankowej

50,00 zł

Powiadamianie SMS

Usługa nie jest dostępna

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia