Opłaty

Visa / Mastercard Silver

wybrana waluta: PLN

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem

Prowadzenie rachunku Opłata za obsługę Rachunku karty dla sumy transakcji wykonanych w danym okresie rozliczeniowym poniżej 700 zł Opłata miesięczna

7,90 zł

Opłata roczna ogółem

94,80 zł

dla sumy transakcji wykonanych w danym okresie rozliczeniowym min. 700 zł Opłata miesięczna

0,00 zł

Opłata roczna ogółem

0,00 zł

gdy miesięczna kwota wpływów na rachunek główny konta w pakiecie Konto PROSTOOszczędzające PLUS lub Konto PROSTOOszczędzające PREMIUM, którego Klient jest posiadaczem lub jednym z posiadaczy, wynosi odpowiednio min. 1 500 zł lub 10 000 zł Opłata miesięczna

0,00 zł

Opłata roczna ogółem

0,00 zł

Usługa bankowości telefonicznej

0,00 zł

Usługa bankowości elektronicznej

0,00 zł

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)

Polecenie przelewu Realizacja przelewu z Rachunku karty

5% min. 12,90 zł

w CA24 eBank lub CA24 Infolinia - serwis automatyczny

1,00 zł

w CA24 Mobile

0,00 zł

w CA24 Infolinia

5,00 zł

w placówce Banku

9,00 zł

Realizacja przelewu na doładowanie telefonu komórkowego

0,00 zł

Polecenie zapłaty

Usługa nie jest dostępna

Zlecenie stałe

Usługa nie jest dostępna

Karty i gotówka

Wypłata gotówki Wypłata gotówki w placówce Banku

5% min. 15,90 zł

Wypłata gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą

5% min. 12,90 zł

Awaryjna wypłata gotówki za granicą w placówkach banków

Według kosztów rzeczywistych od 175 do 250 USD

Wpłata gotówki

0,00 zł

Użytkowanie karty kredytowej Wydanie i korzystanie z karty głównej

0,00 zł

opłata roczna dla sumy transakcji wykonanych w poprzednim roku poniżej 2 500 zł

35,00 zł

opłata roczna dla sumy transakcji wykonanych w poprzednim roku wynoszącej min. 2 500 zł

18,00 zł

opłata roczna dla sumy transakcji wykonanych w poprzednim roku wynoszącej min. 5 000 zł

0,00 zł

Wydanie duplikatu karty

25,00 zł

Użytkowanie karty debetowej

Usługa nie jest dostępna

Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane

Kredyt w rachunku bieżącym

Usługa nie jest dostępna

Inne usługi

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych Wyciągi udostępnienie wyciągu miesięcznego w CA24 eBank

0,00 zł

wysyłka wyciągu e-mailem

0,00 zł

wysyłka wyciągu listem zwykłym a) jeśli Klient nie zawarł Umowy Bankowości Elektronicznej CA24

0,00 zł

b) jeśli Klient zawarł Umowę Bankowości Elektronicznej CA24

5,00 zł

Wysłanie pocztą historii rachunku karty

25,00 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym Wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu / opinii bankowej

50,00 zł

Powiadamianie SMS

Usługa nie jest dostępna

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia