Aktualne oferty pracy

Dołącz do obszaru Wsparcia Sprzedaży

i bądź blisko Sieci Sprzedaży

Praca w obszarze Wsparcia Sprzedaży

to różnorodne działania zwiększające efektywność

Głównym celem obszaru wsparcia sprzedaży jest wdrażanie szeroko pojętych nowatorskich rozwiązań budujących pozycję Credit Agricole Bank Polska S.A. na rynku usług bankowych w Polsce. Zapewniamy wsparcie w realizacji celów biznesowych oraz doskonaleniu jakości obsługi i narzędzi wsparcia sieci sprzedaży.

Wzrost efektywności
Rozwój kompetencji
Narzędzia i analizy
90 pracowników Pionu Rozwoju i Wsparcia Bankowości detalicznej jest zaangażowanych w codziennie wsparcie sieci sprzedaży
Zespół Wsparcia Sprzedaży

Tworzymy rozwiązania zwiększające efektywność biznesową.

Jak pracujemy?
 • współpracujemy z siecią sprzedaży oraz innymi jednostkami organizacyjnymi banku poszukując innowacyjnych sposobów intensyfikacji sprzedaży
 • monitorujemy i identyfikujemy obszary wymagające poprawy i usprawnienia
Przykładowe stanowiska:
 • Manager Wsparcia Sprzedaży
 • Specjalista Wsparcia Sprzedaży
Zespół Narzędzi Wsparcia

W celu maksymalizacji zysków Banku zapewniamy Sieci Sprzedaży niezbędne narzędzia oraz systemy motywacyjne

Jak pracujemy?
 • prowadzimy bieżącą analizę wyników biznesowych, celów operacyjnych, wskaźników efektywności, modeli targetowania oraz programów aktywizujących
 • współpracujemy z innymi jednostkami biznesowymi w zakresie narzędzi IT wspierających sieć sprzedaży
Przykładowe stanowiska:
 • Analityk IT ds. Wsparcia Sprzedaży
 • Analityk Sprzedaży
Zespół Efektywności

Realizujemy działania zmierzające do poprawy efektywności placówek bankowych w osiąganiu wyznaczonych celów biznesowych.

Jak pracujemy?
 • wspieramy kompetencje sprzedażowe i wiedzę merytoryczną dyrektorów oraz doradców bezpośrednio w placówkach bankowych
 • uczestniczymy w planowaniu i rozwoju narzędzi wspierających sieć sprzedaży
Przykładowe stanowiska:
 • Menedżer Zespołu ds. Efektywności
 • Lider ds. Efektywności
Zespół Trenerów

Dbamy o rozwój kompetencji pracowników Sieci Sprzedaży poprzez pracę warsztatową, łącząc teorię z praktyką i odnosząc się do codziennych realiów.

Jak pracujemy?
 • przygotowujemy, realizujemy i oceniamy skuteczność stałych programów szkoleniowych dla Sieci Sprzedaży – m.in. program adaptacyjny, podnoszenie kompetencji, szkolenia produktowe oraz kompetencje miękkie
 • opracowujemy, wdrażamy i monitorujemy standardy jakości obsługi klientów
Przykładowe stanowiska:
 • Trener Sprzedaży
 • Trener Sprzedaży Contact Center
 • Trener Kompetencji Manedżerskich

Poznaj nasze Inicjatywy i projekty

Księga standardów sprzedaży i obsługi klienta

TAK - Twój Aktywny Klient jest motywem przewodnim naszej obsługi klienta.

 • opracowaliśmy jednolite standardy obsługi klienta, w których zebraliśmy najlepsze praktyki i przykłady zachowań
 • stworzone standardy odzwierciedlają wartości banku Credit Agricole: dostępność, przyjazność, wiarygodność i profesjonalizm
 • TAK wyraża nasze dążenia do tego, aby aktywnie nawiązywać i utrzymywać relacje z klientami
Skrypt profesjonalnego doradcy

Zbudowaliśmy i wdrożyliśmy narzędzie do skutecznej komunikacji z Siecią Sprzedaży.

 • przygotowaliśmy repozytorium dokumentów oraz informacji dotyczących produktów dostępnych w Banku przydatnych podczas wykonywania codzinnych obowiązków w Sieci Sprzedaży oraz Contact Center
 • komunikujemy pracownikom najbliższe kampanie i wydarzenia planowane dla Sieci Sprzedaży
Platforma raportowa

Stworzyliśmy miejsce, które zbiera najważniejsze elementy wykorzystywane w codziennej pracy sieci sprzedaży i wsparcia:

 • dane – informacje do poziomu klienta
 • narzędzia – wszystkie aplikacje i rozwiązania informatyczne, które operacyjnie wspierają pracę w sieci sprzedaży
 • analizy – raporty i zestawienia wynikowe

Co pracownicy sądzą o pracy w obszarze wsparcia sprzedaży

Romuald

Manager Wsparcia Sprzedaży,
Departament Wsparcia Sieci Pośredniej

W swojej pracy najbardziej lubię skalę i charakter wyzwań biznesowych. Daje mi to ogromne możliwości rozwoju zawodowego.  
Pracę w CA polecam, bo nie sposób się tu nudzić. Chociaż zmiana jest tutaj elementem stałym, to udaje się ją wdrażać, a "na koniec dnia" mieć z tego ogromną satysfakcję.

Małgorzata

Koordynator Pionu Rozwoju i Wsparcia Bankowości Detalicznej

Na co dzień stykam się wieloma z różnorodnymi zadaniami, dlatego moja praca wymaga ode mnie wszechstronności. Jako Koordynator Pionu Rozwoju i Wsparcia Bankowości Detalicznej współpracuję z wieloma obszarami Centrali Banku oraz z Siecią Sprzedaży. To co szczególnie sobie cenię w banku Credit Agricole to otwartość i współpraca między pracownikami.
Rozwijając się wspieram zespoły zajmujące się projektowaniem i monitorowaniem narzędzi wsparcia sprzedaży oraz systemów motywacyjnych. Pracę w tym obszarze polecam głównie osobom, które lubią pracować z danymi a jednocześnie potrafią spojrzeć na swoją pracę w kontekście biznesowym. To właśnie tutaj pracownicy wykorzystują swoją wiedzę techniczną z obszaru IT, a efekty ich pracy odpowiadają potrzebom biznesowym.

Marta

Trener,
Departament Kompetencji i Efektywności Sieci Sprzedaży

W swojej pracy najbardziej cenię kontakt z ludźmi. To właśnie on sprzyja wymianie doświadczeń, a co za tym idzie pozwala spojrzeć na wiele rzeczy z innej perspektywy. Pracę w Obszarze wsparcia sprzedaży polecam każdemu, kto chce poszerzać własne horyzonty, poznawać nowe rzeczy i przede wszystkim jest nastawiony na rozwój własnych kompetencji. To wszystko gwarantuje Credit Agricole.

Greta

Manager Wsparcia Sprzedaży,
Pion Rozwoju i Wsparcia Bankowości Detalicznej

Bank Credit Agricole dało mi możliwość zebrania doświadczeń z kilku obszarów, w których miałam przyjemność pracować. W moim przypadku każda dotychczasowa zmiana wiązała się z możliwością rozwoju, czyli tym co bardzo sobie cenię. Nabyte kompetencje zdecydowanie ułatwiają mi codzienną pracę i poruszanie się w nowych tematach.
Mój dzień pracy to prawdziwy kalejdoskop działań, a najważniejsze jest bieżące i kompleksowe wspieranie pracowników Sieci Sprzedaży w ich codziennej pracy. Jeśli do tego dołożymy jeszcze udział w licznych projektach Banku, ścisłą współpracę z wieloma jednostkami Centrali i wszystkie inne związane z tym aktywności, to tak właśnie wygląda codzienna praca Menadżera Wsparcia Sprzedaży :)

Andrzej

Trener

Pracując w zespole Trenerów, mam możliwość realizacji swoich ambicji zawodowych łącząc rozwojową i pełną nowych wyzwań pracę z atmosferą wsparcia oraz koleżeńskimi relacjami.

Martyna

Trener,
Departament Kompetencji i Efektywności Sieci Sprzedaży

Praca Trenera to nieustająca przygoda. Sala szkoleniowa to miejsce spotkań inspirujących osobowości oraz  wymiany zawodowych doświadczeń. Tu rodzą się nowe pomysły i nieprzeciętne rozwiązania. W banku Credit Agricole mogę realizować swoje pasje oraz wykorzystywać w pracy swoje mocne strony. Poza tym, każdego dnia jest tu powód do uśmiechu :)

Obecnie w obszarze poszukujemy między innymi: