Aktualne oferty pracy

Dołącz do obszaru BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

i bądź blisko Sieci Sprzedaży

Praca w obszarze ROZWOJU BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

to różnorodne działania zwiększające efektywność

Głównym celem obszaru rozwoju Bankowości Detalicznej jest wdrażanie szeroko pojętych nowatorskich rozwiązań budujących pozycję Credit Agricole Bank Polska S.A. na rynku usług bankowych w Polsce. Zapewniamy wsparcie w realizacji celów biznesowych oraz doskonaleniu jakości obsługi i narzędzi wsparcia Sieci Sprzedaży i Bankowości Zdalnej.

Wzrost efektywności
Rozwój kompetencji
Narzędzia i analizy
Procesy i procedury
Standard obsługi
106 pracowników obszaru Bankowości Detalicznej jest zaangażowanych w codziennie wsparcie Sieci Sprzedaży
Wsparcie Sprzedaży

W celu maksymalizacji zysków Banku, zapewniamy Sieci Sprzedaży niezbędne narzędzia oraz systemy motywacyjne.

Jak pracujemy?
 • inicjujemy kampanie sprzedażowe oraz koordynujemy przygotowania eventów i akcji lokalnych wspierających realizację celów sprzedażowych
 • monitorujemy i identyfikujemy obszary wymagające poprawy i usprawnienia
 • koordynujemy zmiany w procesach sprzedażowych (w szczególności w obszarze decyzji indywidualnych i negocjacji)
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
 • Manager Wsparcia Sprzedaży
Wsparcie Biznesu

Zapewniamy bieżące wsparcie merytoryczne podczas realizacji zadań w Sieci Sprzedaży poprzez organizację warsztatów sprzedażowych

Jak pracujemy?
 • wdrażamy zmiany, projekty i narzędzia podnoszące poziom kompetencji i skuteczności sprzedażowej pracowników Sieci Sprzedaży;
 • monitorowanie statusów oraz skuteczność wdrożenia, zmian w zakresie dostarczonych elementów do poprawy;
 • wspieranie sprzedaży określonych produktów poprzez organizację warsztatów dla Sieci Sprzedaży;
Przykładowe stanowiska:
 • Lider Wsparcia Biznesu
 • Kierownik Zespołu Wsparcia Biznesu
Jakość i Efektywność Procesów Biznesowych

Tworzymy rozwiązania zwiększające efektywność biznesową oraz jakość sprzedaży i obsługi. Zapewniamy bieżące wsparcie proceduralne, merytoryczne i systemowe podczas realizacji zadań.

Jak pracujemy?
 • zapewniamy zgodność procesów oraz dokumentów formalnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi banku
 • przygotowujemy, wdrażamy oraz monitorujemy realizację standardów jakości obsługi klientów, z uwzględnieniem stałego ich podwyższania
 • zapewniamy wsparcie merytoryczne i techniczne, pracownikom Sieci Sprzedaż oraz Bankowości Zdalnej w zakresie obsługiwanych aplikacji i produktów
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Wsparcia Procesów Bankowości Detalicznej
 • Specjalista ds. Zapewnienia Jakości
 • Specjalista Hot Line

Poznaj nasze Inicjatywy i projekty

"Ja w relacji z klientem" standardy sprzedaży i obsługi klienta

Bank, który słucha z uwagą i dostarcza klientom to, czego potrzebują, to motyw przewodni naszej obsługi klienta.

 • opracowaliśmy standardy obsługi klienta, które są zgodne z filozofią „CARE. Zależy nam” i naszą wizją ukierunkowaną na rozwiązania najlepiej dopasowane do potrzeb klientów.
 • są zbiorem zasad i wskazówek dotyczących postaw, zachowań i umiejętności istotnych w relacji z klientem, podczas sprzedaży produktów i codziennej obsługi.
 • podejście to ma nas wyróżniać na rynku i wspierać w budowaniu długotrwałych relacji z klientem.
 • wytyczne są na bieżąco aktualizowane i rozwijane w zależności od zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów, a także trendów rynku bankowego.
Skrypt profesjonalnego doradcy

Zbudowaliśmy i wdrożyliśmy narzędzie do skutecznej komunikacji z Siecią Sprzedaży.

 • przygotowaliśmy repozytorium dokumentów oraz informacji dotyczących produktów dostępnych w Banku przydatnych podczas wykonywania codzinnych obowiązków w Sieci Sprzedaży oraz Contact Center
 • komunikujemy pracownikom najbliższe kampanie i wydarzenia planowane dla Sieci Sprzedaży
Platforma raportowa

Stworzyliśmy miejsce, które zbiera najważniejsze elementy wykorzystywane w codziennej pracy sieci sprzedaży i wsparcia:

 • dane – informacje do poziomu klienta
 • narzędzia – wszystkie aplikacje i rozwiązania informatyczne, które operacyjnie wspierają pracę w sieci sprzedaży
 • analizy – raporty i zestawienia wynikowe

Co pracownicy sądzą o pracy w obszarze BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

Romuald

Manager Wsparcia Sprzedaży,
Departament Wsparcia Sieci Pośredniej

W swojej pracy najbardziej lubię skalę i charakter wyzwań biznesowych. Daje mi to ogromne możliwości rozwoju zawodowego.
Pracę w CA polecam, bo nie sposób się tu nudzić. Chociaż zmiana jest tutaj elementem stałym, to udaje się ją wdrażać, a "na koniec dnia" mieć z tego ogromną satysfakcję.

Małgorzata

Koordynator Pionu Rozwoju i Wsparcia Bankowości Detalicznej

Na co dzień stykam się wieloma z różnorodnymi zadaniami, dlatego moja praca wymaga ode mnie wszechstronności. Jako Koordynator Pionu Rozwoju i Wsparcia Bankowości Detalicznej współpracuję z wieloma obszarami Centrali Banku oraz z Siecią Sprzedaży. To co szczególnie sobie cenię w banku Credit Agricole to otwartość i współpraca między pracownikami.
Rozwijając się wspieram zespoły zajmujące się projektowaniem i monitorowaniem narzędzi wsparcia sprzedaży oraz systemów motywacyjnych. Pracę w tym obszarze polecam głównie osobom, które lubią pracować z danymi a jednocześnie potrafią spojrzeć na swoją pracę w kontekście biznesowym. To właśnie tutaj pracownicy wykorzystują swoją wiedzę techniczną z obszaru IT, a efekty ich pracy odpowiadają potrzebom biznesowym.

Marta

Trener,
Departament Kompetencji i Efektywności Sieci Sprzedaży

W swojej pracy najbardziej cenię kontakt z ludźmi. To właśnie on sprzyja wymianie doświadczeń, a co za tym idzie pozwala spojrzeć na wiele rzeczy z innej perspektywy. Pracę w Obszarze wsparcia sprzedaży polecam każdemu, kto chce poszerzać własne horyzonty, poznawać nowe rzeczy i przede wszystkim jest nastawiony na rozwój własnych kompetencji. To wszystko gwarantuje Credit Agricole.

Greta

Manager Wsparcia Sprzedaży,
Pion Rozwoju i Wsparcia Bankowości Detalicznej

Bank Credit Agricole dało mi możliwość zebrania doświadczeń z kilku obszarów, w których miałam przyjemność pracować. W moim przypadku każda dotychczasowa zmiana wiązała się z możliwością rozwoju, czyli tym co bardzo sobie cenię. Nabyte kompetencje zdecydowanie ułatwiają mi codzienną pracę i poruszanie się w nowych tematach.
Mój dzień pracy to prawdziwy kalejdoskop działań, a najważniejsze jest bieżące i kompleksowe wspieranie pracowników Sieci Sprzedaży w ich codziennej pracy. Jeśli do tego dołożymy jeszcze udział w licznych projektach Banku, ścisłą współpracę z wieloma jednostkami Centrali i wszystkie inne związane z tym aktywności, to tak właśnie wygląda codzienna praca Menadżera Wsparcia Sprzedaży :)

Andrzej

Trener

Pracując w zespole Trenerów, mam możliwość realizacji swoich ambicji zawodowych łącząc rozwojową i pełną nowych wyzwań pracę z atmosferą wsparcia oraz koleżeńskimi relacjami.

Martyna

Trener,
Departament Kompetencji i Efektywności Sieci Sprzedaży

Praca Trenera to nieustająca przygoda. Sala szkoleniowa to miejsce spotkań inspirujących osobowości oraz wymiany zawodowych doświadczeń. Tu rodzą się nowe pomysły i nieprzeciętne rozwiązania. W banku Credit Agricole mogę realizować swoje pasje oraz wykorzystywać w pracy swoje mocne strony. Poza tym, każdego dnia jest tu powód do uśmiechu :)

Obecnie w obszarze poszukujemy między innymi: