Aktualne oferty pracy

Dołącz do zespołów w obszarze Compliance oraz Prawny

i poznaj oblicze międzynarodowej instytucji finansowej

Praca w obszarze Compliance oraz Prawny

to możliwość poznania prawnych aspektów funkcjonowania renomowanej spółki akcyjnej świadczącej usługi finansowe oraz efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Celem działania jednostek istniejących w ramach obszaru jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego banku i jego organów poprzez rozpoznawanie, monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka prawnego, a także zapewnienie działania zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

Dynamiczne wyzwania prawne
Praca w międzynarodowym środowisku
Ambitny zespół
Dbanie o zgodność oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Obsługa Prawna

Organizujemy i wykonujemy obsługę prawną w Banku

Jak pracujemy?
 • doradzamy jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami regulatorów rynku prowadzić działalność bankową
 • reprezentujemy Bank w relacjach z sądami i regulatorami
 • aktywnie i kreatywnie doradzamy w trakcie realizacji nowych projektów biznesowych
 • zapewniamy sprawną obsługę organów banku
Przykładowe stanowiska:
 • Menadżer Zespołu Obsługi Prawnej
 • Radca Prawny
 • Specjalista ds. Obsługi Korporacyjnej
Compliance
Jak pracujemy?
 • zajmujemy się identyfikacją i monitoringiem ryzyka braku zgodności z przepisami prawa, w tym ryzyka utraty reputacji
 • wydajemy opinie dotyczące zgodności projektów biznesowych, np. regulaminów, materiałów reklamowych
 • wdrażamy zasady dobrych praktyk oraz monitorujemy postępowanie pracowników zgodnie z przyjętymi zasadami
Przykładowe stanowiska:
 • Młodszy Specjalista ds. Compliance
 • Specjalista ds. Compliance
 • Starszy Specjalista ds. Compliance
Bezpieczeństwo finansowe
Jak pracujemy?
 • przeprowadzamy analizy transakcji bankowych pod kątem przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy
 • przygotowujemy i prowadzimy szkolenia dla pracowników z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • weryfikujemy klientów i strony transakcji zagranicznych z listami sankcyjnymi
Przykładowe stanowiska:
 • Młodszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa Finansowego
 • Specjalista ds. Bezpieczeństwa Finansowego
 • Starszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa Finansowego
 • Starszy Analityk IT ds. Bezpieczeństwa Finansowego
 • Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Finansowego
Compliance Bankowości Korporacyjnej
Jak pracujemy?
 • zajmujemy się podnoszeniem świadomości pracowników w zakresie zasad etycznych oraz identyfikacja i monitoringiem konfliktów interesów
 • udzielamy opinii na temat nowych produktów i usług Banku przed ich wdrożeniem
 • monitorujemy proces oceny klientów pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista Compliance Bankowości Korporacyjnej
 • Menadżer Compliance Bankowości Korporacyjnej

Poznaj nasze Inicjatywy i projekty

Program kontroli zgodności - FIDES

Wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania ryzykiem zgodności (czyli Compliance) Grupy Crédit Agricole na świecie.
Jego celem jest:

 • zapewnienie przestrzegania wymogów regulacyjnych oraz dostosowanie ich do specyfiki Grupy
 • ochrona interesów klienta oraz zasady fair play na rynku
 • wdrażanie wszystkich praw oraz regulacji dotyczących bankowości i finansów
Zasady identyfikacji na potrzeby FATCA

Celem jest zapobieganie uchylania się od opodatkowania przez obywateli i rezydentów USA, posiadających inwestycje na zagranicznych rachunkach bankowych, czy też inwestycyjnych.

18 maja 2015 r. opublikowana została ustawa dotycząca wyrażenia zgody na ratyfikację umowy między Polską a USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Na mocy umowy zawartej między rządem RP a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, Polska będzie zobowiązana do przekazywania do USA danych o stanach rachunków podatników amerykańskich oraz uzyskiwanych przez nich dochodach dla celów weryfikacji prawidłowości ich zobowiązań podatkowych.

Co pracownicy sądzą o pracy w obszarze compliance i prawnym

Magdalena

Dyrektor ds. Compliance

Pracując w Compliance zyskuję szeroką perspektywę na funkcjonowanie całej organizacji, jaką jest bank uniwersalny. Wielowymiarowy charakter pracy w Compliance stawia przede mną codziennie nowe, ciekawe wyzwania, przez co wykonywanie obowiązków nie jest monotonne. Zarządzamy ryzykiem braku zgodności z przepisami prawa, uczestniczymy w licznych projektach, w procesie wdrażania nowych produktów i działalności w Banku, dostosowywaniu działalności Banku do dynamicznie zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego oraz współpracujemy z pracownikami z wielu obszarów co pozwala czerpać na co dzień satysfakcję z wykonywanej pracy.

Sławomir

Manager ds. Projektów Zgodności i Analiz

Typowy dzień pracy w zespole AML można najkrócej opisać słowami: Intensywność i wielozadaniowość. Analizy transakcji klientów, współpraca z innymi departamentami, spotkania, projekty to codzienność pracy w COMPLIANCE. Praca wykonywana jest w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi i jakościowymi, w oparciu o najlepsze rynkowe praktyki.

Martyna

Specjalista ds. Compliance

W Departamencie Compliance każdego dnia mierzę się z nowymi wyzwaniami, które dostarczają mi wielu nowych doświadczeń i satysfakcji z realizowanych zadań. Specyfika pracy w moim obszarze wymaga także aktualnej wiedzy, dlatego uczestniczymy w wielu rozwijających szkoleniach, również zagranicznych, dzięki którym nasze kwalifikacje w zakresie pełnionych funkcji są ciągle na wysokim poziomie. Praca w Compliance rozwija umiejętności, m.in. analitycznego myślenia oraz stwarza możliwość wykorzystania wiedzy w dobrej atmosferze pracy, zarówno z korzyścią dla firmy, jak i bezpośrednio dla mnie.

Obecnie w obszarze poszukujemy między innymi: