Aktualne oferty pracy

Dołącz do zespołów w obszarze Compliance oraz Prawny

i poznaj oblicze międzynarodowej instytucji finansowej

Praca w obszarze Compliance oraz Prawny

to możliwość poznania prawnych aspektów funkcjonowania renomowanej spółki akcyjnej świadczącej usługi finansowe oraz efektywne i skuteczne zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Celem działania jednostek istniejących w ramach obszaru jest zapewnienie bezpieczeństwa prawnego banku i jego organów poprzez rozpoznawanie, monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka prawnego, a także zapewnienie działania zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

Dynamiczne wyzwania prawne
Praca w międzynarodowym środowisku
Ambitny zespół
Dbanie o zgodność oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Obsługa Prawna

Organizujemy i wykonujemy obsługę prawną w Banku

Jak pracujemy?
 • doradzamy jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami regulatorów rynku prowadzić działalność bankową
 • reprezentujemy Bank w relacjach z sądami i regulatorami
 • aktywnie i kreatywnie doradzamy w trakcie realizacji nowych projektów biznesowych
 • zapewniamy sprawną obsługę organów banku
Przykładowe stanowiska:
 • Menadżer Zespołu Obsługi Prawnej
 • Radca Prawny
 • Specjalista ds. Obsługi Korporacyjnej
Compliance
Jak pracujemy?
 • zajmujemy się identyfikacją i monitoringiem ryzyka braku zgodności z przepisami prawa, w tym ryzyka utraty reputacji
 • wydajemy opinie dotyczące zgodności projektów biznesowych, np. regulaminów, materiałów reklamowych
 • wdrażamy zasady dobrych praktyk oraz monitorujemy postępowanie pracowników zgodnie z przyjętymi zasadami
Przykładowe stanowiska:
 • Młodszy Specjalista ds. Compliance
 • Specjalista ds. Compliance
 • Starszy Specjalista ds. Compliance
Bezpieczeństwo finansowe
Jak pracujemy?
 • przeprowadzamy analizy transakcji bankowych pod kątem przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy
 • przygotowujemy i prowadzimy szkolenia dla pracowników z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • weryfikujemy klientów i strony transakcji zagranicznych z listami sankcyjnymi
Przykładowe stanowiska:
 • Młodszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa Finansowego
 • Specjalista ds. Bezpieczeństwa Finansowego
 • Starszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa Finansowego
 • Starszy Analityk IT ds. Bezpieczeństwa Finansowego
 • Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Finansowego
Compliance Bankowości Korporacyjnej
Jak pracujemy?
 • zajmujemy się podnoszeniem świadomości pracowników w zakresie zasad etycznych oraz identyfikacja i monitoringiem konfliktów interesów
 • udzielamy opinii na temat nowych produktów i usług Banku przed ich wdrożeniem
 • monitorujemy proces oceny klientów pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista Compliance Bankowości Korporacyjnej
 • Menadżer Compliance Bankowości Korporacyjnej

Poznaj nasze Inicjatywy i projekty

Program kontroli zgodności - FIDES

Wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania ryzykiem zgodności (czyli Compliance) Grupy Crédit Agricole na świecie.
Jego celem jest:

 • zapewnienie przestrzegania wymogów regulacyjnych oraz dostosowanie ich do specyfiki Grupy
 • ochrona interesów klienta oraz zasady fair play na rynku
 • wdrażanie wszystkich praw oraz regulacji dotyczących bankowości i finansów
Zasady identyfikacji na potrzeby FATCA

Celem jest zapobieganie uchylania się od opodatkowania przez obywateli i rezydentów USA, posiadających inwestycje na zagranicznych rachunkach bankowych, czy też inwestycyjnych.

18 maja 2015 r. opublikowana została ustawa dotycząca wyrażenia zgody na ratyfikację umowy między Polską a USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Na mocy umowy zawartej między rządem RP a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, Polska będzie zobowiązana do przekazywania do USA danych o stanach rachunków podatników amerykańskich oraz uzyskiwanych przez nich dochodach dla celów weryfikacji prawidłowości ich zobowiązań podatkowych.

Co pracownicy sądzą o pracy w obszarze compliance i prawnym

Paulina

Menadżer ds. Obsługi Korporacyjnej,
Departament Prawny i Biuro Obsługi Korporacyjnej

Pracuję w Biurze Obsługi Korporacyjnej czyli w jednostce, której głównym zadaniem jest obsługa organizacyjno-prawna Banku oraz organizacja pracy i obsługa Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetów Rady Nadzorczej. Do moich codziennych obowiązków należy także utrzymywanie relacji z organami nadzoru bankowego oraz koordynacja obiegu wewnętrznych aktów prawnych.
Praca w tym obszarze wymaga skrupulatności działania oraz współpracy zespołowej. Każdy dzień jest pełen nowych wyzwań!

Magdalena

Starszy Specjalista ds. Compliance

Pracując w Compliance zyskuję szeroką perspektywę na funkcjonowanie całej organizacji, jaką jest bank uniwersalny. Wielowymiarowy charakter pracy w Compliance stawia przede mną codziennie nowe, ciekawe wyzwania, przez co wykonywanie obowiązków nie jest monotonne. Uczestnictwo w licznych projektach, w procesie wdrażania nowych produktów i działalności w Banku, dostosowywaniu działalności Banku do dynamicznie zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego oraz współpraca z pracownikami z wielu obszarów pozwalają czerpać na co dzień satysfakcję z wykonywanej pracy.

Sławomir

Starszy Analityk IT ds. Bezpieczeństwa Finansowego,
Departament Compliance

Typowy dzień pracy w zespole AML można najkrócej opisać słowami: Intensywność i wielozadaniowość. Analizy transakcji klientów, współpraca z innymi departamentami, spotkania, projekty to codzienność pracy w COMPLIANCE. Praca wykonywana jest w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi i jakościowymi, w oparciu o najlepsze rynkowe praktyki.

Aleksandra

Specjalista ds. Compliance,
Departament Compliance

Cenię swoją pracę, ponieważ praktycznie każdego dnia napotykam  na swojej drodze nowe wyzwania, których pokonywanie daje mi możliwość zdobywania kolejnych szczebli na drodze zawodowej samorealizacji. Widzę jak wykonywane przeze mnie zadania realnie przekładają się na zmniejszanie ryzyka w obejmowanym przeze mnie obszarze działalności Banku, co stanowi nie tylko źródło ogromnej satysfakcji ale również skutecznie motywuje do dalszego działa.

Martyna

Młodszy Specjalista ds. Compliance,
Departament Compliance

W Departamencie Compliance każdego dnia mierzę się z nowymi wyzwaniami co dostarcza mi wielu nowych doświadczeń i satysfakcji z realizowanych zadań. Specyfika pracy w moim obszarze wymaga także aktualnej wiedzy, dlatego uczestniczymy w wielu rozwijających szkoleniach, również zagranicznych, dzięki czemu nasze kwalifikacje w zakresie pełnionych funkcji są ciągle na wysokim poziomie. Praca w Compliance rozwija umiejętności oraz stwarza możliwość wykorzystania wiedzy w dobrej atmosferze pracy, zarówno z korzyścią dla firmy, jak i bezpośrednio dla mnie.

Obecnie w obszarze poszukujemy między innymi: