Aktualne oferty pracy

Dołącz do obszaru audytu, zarządzania ryzykiem i kontroli

- zobacz jak zarządza się bankiem

Praca w obszarze audytu, zarządzania ryzykiem i kontroli

to widok na Bank z "lotu ptaka".

Misją obu Zespołów jest wspieranie kierownictwa Banku Credit Agricole w realizacji celów biznesowych. Określamy poziom ryzyka, dbamy o jego pomiar i stały monitoring. Wykorzystujemy w tym celu niezależne, obiektywne badania oraz system kontroli stałych.

Międzynarodowe środowisko
Niezależność działania
Współpraca z zarządzającymi Bankiem
Rocznie przeprowadzamy około 3 500 audytów i kontroli.
Audyt IT - bezpieczeństwo i ciągłość działania

Prowadzimy niezależne audyty w obszarze IT i bezpieczeństwa, oceniamy rozwiązania pod kątem zgodności ze standardami

Jak pracujemy?
 • stosujemy własne metody audytu opracowane na podstawie najlepszych praktyk branżowych
 • wykorzystujemy nasze kompetencje w zakresie oceny systemów zarządzania IT, ich utrzymania oraz bezpieczeństwa i ciągłości działania
 • konsultujemy i oceniamy wprowadzane rozwiązania
Przykładowe stanowiska:
 • Audytor IT
 • Audytor Specjalista IT
Audyt IT - Analiza danych i programowanie

Prowadzimy niezależne audyty oraz wspieramy inne zespoły w zakresie analizy, pozyskiwania i interpretacji danych. Tworzymy narzędzia informatyczne na potrzeby naszego Departamentu

Jak pracujemy?
 • wypracowaliśmy nowatorskie i unikalne metody prowadzenia audytu danych i zaimplementowanych algorytmów
 • posiadamy dostęp do wszystkich systemów oraz źródeł danych w Banku
 • programujemy - projektujemy, tworzymy, testujemy i wdrażamy swoje rozwiązania
 • rozwijamy swoje kompetencje w różnych obszarach – w zależności od prowadzonego badania/audytu
Przykładowe stanowiska:
 • Audytor IT
 • Audytor Specjalista IT
Audyt w Sieci Sprzedaży

Audyty w placówkach bankowych mają na celu ocenę bezpieczeństwa procesów związanych z obsługą klientów, zgodności z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi

Jak pracujemy?
 • prowadzimy audyty „na miejscu” w sieci sprzedaży, w blisko pięciuset placówkach własnych i partnerskich zlokalizowanych na terenie całej Polski
 • prowadzimy analizy przekrojowe i problemowe praktyk sprzedażowych
Przykładowe stanowiska:
 • Audytor
Audyt specjalistyczny - procesy i operacje

Badamy główne procesy obejmujące różne jednostki Banku, a także procesy i operacje w ramach pojedynczych Departamentów

Jak pracujemy?
 • korzystamy z wypracowanych metodyk bazujących na światowych standardach
 • prowadzimy intensywne konsultacje z właścicielami biznesowymi
 • analizujemy dane, wyciągamy wnioski i przedstawiamy nasze rekomendacje
Przykładowe stanowiska:
 • Audytor
 • Audytor Specjalista
Ryzyko kredytowe

Monitorujemy realizację strategii ryzyka kredytowego

Jak pracujemy?
 • korzystamy z najlepszych krajowych praktyk bankowych oraz Grupy Crédit Agricole
 • wypracowujemy nowatorskie narzędzia i metodologię oceny ryzyka kredytowego
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Przeglądu Portfela Korporacyjnego
 • Specjalista ds. Walidacji Modeli Scoringowych
Ryzyko operacyjne i kontrola stała

Zapewniamy identyfikację i ocenę ryzyka operacyjnego oraz monitorujemy wdrażanie działań zwiększających efektywność i bezpieczeństwo działania Banku

Jak pracujemy?
 • szacujemy ekspozycję na ryzyko operacyjne Banku i wskazujemy obszary wymagające optymalizacji procesów
 • inicjujemy zmiany w systemie kontroli wewnętrznej, które zwiększają efektywność i bezpieczeństwo Banku
 • prowadzimy kontrole w jednostkach Centrali Banku oraz placówkach w sieci sprzedaży
Przykładowe stanowiska:
 • Kontroler Wewnętrzny
 • Kierownik Zespołu Kontrolerów Wewnętrznych
 • Specjalista ds. Ryzyka Operacyjnego i Stałej Kontroli
Ryzyko finansowe

Monitorujemy i zarządzamy ryzykiem stopy procentowej, rynkowym, płynności oraz ryzykiem księgowym

Jak pracujemy?
 • walidujemy modele finansowe
 • dokonujemy niezależnego przeglądu procesów oraz procedur dostarczając informacji zarządczych
 • współpracujemy z ekspertami z Grupy Crédit Agricole w zakresie metodologii pomiaru ryzyk
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Kontroli Ryzyka Finansowego
 • Specjalista ds. Kontroli Ryzyka Księgowego
Bezpieczeństwo i Ciągłość Działania

Monitorujemy bezpieczeństwo fizyczne banku oraz tworzymy plany na wypadek sytuacji kryzysowych

Jak pracujemy?
 • ustalamy reguły bezpieczeństwa dla placówek bankowych i obrotu gotówkowego
 • monitorujemy bezpieczeństwo elektroniczne banku
 • wraz z właścicielami biznesowymi tworzymy plany na wypadek sytuacji kryzysowych
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Bezpieczeństwa
 • Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT
 • Specjalista ds. BCP
Zapobieganie fraudom

Zapobiegamy wykorzystaniu kont bankowych do popełnienia przestępstwa

Jak pracujemy?
 • analizujemy dane o transakcjach
 • współpracujemy z organami ścigania oraz z innymi bankami
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Bezpieczeństwa
 • Starszy Specjalista ds. Bezpieczeństwa

Poznaj nasze Inicjatywy i projekty

Nowatorskie podejście do prowadzenia badań

Wzbogaciliśmy metodyki badania placówek bankowych w sieci sprzedaży o procesy analizy danych, w celu:

 • zbudowania mapy ryzyka sieci placówek
 • wielowątkowych i wieloproduktowych analiz klienckich oraz praktyk sprzedażowych
 • powiązania procesów i zdarzeń w relacji klient – produkt – doradca
Rozwój własnych narzędzi usprawniających pracę

Tworzymy samodzielnie narzędzia informatyczne, które wspierają nas w zakresie:

 • zarządzania całym procesem przeprowadzania, raportowania i monitorowania audytów oraz postępów prac związanych z wydanymi przez nas zaleceniami
 • pobierania oraz analizy danych
 • przeprowadzania audytów – tworzymy dedykowane programy, które symulują rzeczywistą pracę systemów bankowych w badanym zakresie
Wdrożenie i rozwój systemu kontroli stałej w Banku

Dostosowujemy metodologię kontroli stałej stosowanej w Grupie Crédit Agricole S. A. do lokalnych uwarunkowań:

 • opracowaliśmy mapy wewnętrznych kontroli funkcjonalnych, zbudowaliśmy wskaźniki efektywności kontroli, określiliśmy poziomy bezpieczeństwa
 • sformalizowaliśmy proces raportowania i analiz wyników kontroli
 • wdrożyliśmy system zapewnienia jakości i efektywności kontroli wewnętrznej w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, finansowym, księgowym, operacyjnym, outsourcingu i IT

Co pracownicy sądzą o pracy w obszarze audytu i zarządzania ryzykiem

Tomasz

Kierownik Zespołu Audytu Data Intelligence,
Departament Audytu Wewnętrznego

Marzeniem prawie każdego jest zajmować się tym, co sprawia Ci przyjemność i satysfakcję. Dzięki Grupie Credit Agricole moja praca przerodziła się w pasję. Wykonuję to o czym zawsze marzyłem: rozwiązuję złożone problemy algorytmiczne, programuję, analizuję ogromne ilości danych i na ich podstawie wyciągam wnioski. Najważniejsze jednak jest to, że mogę spotykać się z ludźmi, uczyć się od nich i wspólnie pracować.

Marek

Specjalista Audytor,
Departament Audytu Wewnętrznego

Dla mnie najistotniejsi w pracy są ludzie. Moi współpracownicy są otwarci, przyjaźni i zawsze chętni do pomocy, co sprzyja dobrej atmosferze. Praca Audytora pozwala poznać Bank z każdej strony. Zaznajomić się ze wszystkimi segmentami w jakich Bank oferuje swoje produkty oraz poznać całą ścieżkę życia produktu bankowego – od jego wdrożenia, poprzez sprzedaż i kończąc na jego obsłudze posprzedażowej.

Iwona

Specjalista ds. BCP,
Departament Zapobiegania Oszustwom Bankowym

Praca w CA daje mi wiele satysfakcji. Lubię mieć wszystko zorganizowane i poukładane. Zazwyczaj z wyprzedzeniem wiem, jakie mam zadania na dany tydzień czy nawet miesiąc. Moja praca to liczne raporty, analizy, prezentacje i spotkania z ludźmi. Od czasu do czasu wkrada się element ryzyka i niepewności, w końcu przecież odpowiadam za ryzyko i ciągłość działania Banku ;)

Mirela

Starszy Specjalista ds. Kontroli Ryzyka Kredytowego,
Pion Zarządzania Ryzykiem i Kontroli Stałej

Najciekawsze w moich zadaniach są wyzwania :) To dzięki nim rozwijam się, dojrzewam, staję się lepsza. Wyzwania sprawiają, że czerpię z pracy radość i wewnętrzną satysfakcję.
Pracę w obszarze kontroli ryzyka kredytowego polecam osobom nastawionym na poszukiwanie rozwiązań, otwartym na zmiany, dla których cele są większe i ważniejsze od przeszkód.

Monika

Specjalista ds. Ryzyka Operacyjnego i Stałej Kontroli,
Pion Zarządzania Ryzykiem i Kontroli Stałej

W swojej pracy lubię przede wszystkim poczucie niezależności, kontakt z ludźmi oraz różnorodność realizowanych zadań.
Pracę w obszarze ryzyka operacyjnego polecam, ponieważ poszerza ona horyzonty, pozwala spojrzeć na działalność Banku z szerokiej perspektywy. Daje okazję do poznania wszystkich procesów funkcjonujących w organizacji oraz otwiera nowe możliwości.

Obecnie w obszarze poszukujemy między innymi: