Skimming

Skimming (kopiowanie danych z kart płatniczych) to proceder polegający na skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty płatniczej przez przestępców w celu późniejszego wykorzystania tych danych do celów przestępczych.

Użytkownik karty może być narażony na skimming przede wszystkim w dwóch sytuacjach - w czasie płacenia w placówce handlowej oraz przy korzystaniu z bankomatu.

Placówka handlowa lub usługowa

W tym przypadku skimming polega na wykonaniu nielegalnej kopii karty przez sprzedawcę lub inną osobę, która weszła w jej chwilowe posiadanie np. podczas płacenia w restauracji, pubie czy dyskotece itp.

Przeciwdziałanie tej formie kradzieży w głównej mierze opiera się na czujności oraz spostrzegawczości. Jednym słowem – trzeba mieć kartę płatniczą zawsze „na widoku”, nie pozwalać, aby osoba obsługująca płatność oddaliła się z kartą.

Skimming bankomatowy

To forma bardziej niebezpieczna, polegająca nie tylko na tym, że w trakcie operacji bankomatowej skopiowany zostaje pasek magnetyczny karty płatniczej, ale sprawcy wykradają także PIN do niej (zwykle za pomocą umieszczonej przy bankomacie mini-kamery lub nakładki na oryginalną klawiaturę).

Przeciwdziałanie: najważniejsze, to sprawdzenie, czy na bankomacie nie pojawiły się jakieś podejrzane nowe elementy, czasem wyraźnie odstające od korpusu urządzenia, czy w pobliżu nie ma kamer, nakładki na klawiaturę itp.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia