Polityka ochrony prywatności serwisu internetowego API Portal

W Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej: Bank) chronimy prywatność użytkowników naszych serwisów internetowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami wyjaśniającymi podstawowe zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisu API Portal (dalej: Serwis).

 1. Dokonanie rejestracji w Serwisie lub wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie oznacza przekazanie Bankowi danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych o: urządzeniu, z którego użytkownik korzysta, przeglądarce, parametrach połączenia internetowego i danych związanych z zachowaniem użytkownika na oknie do rejestracji lub na formularzu kontaktowym.
 2. Serwis używa niewielkich plików tekstowych, zwanych cookies. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin stron Serwisu. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • Własne pliki cookies w celu uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu) oraz do analiz oglądalności i tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu;
  • Zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
  Więcej informacji o Polityce Cookies dla serwisów internetowych Banku Credit Agricole znajdziesz pod adresem: www.credit-agricole.pl/cookies

Informacja o ochronie danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako:„RODO”), przedstawiamy Państwu informacje dotyczące ochrony danych osobowych w naszym Banku.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i jak Państwo może się z Bankiem skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej jako: ”Bank”), z którym można skontaktować się:

 • Elektronicznie: pocztą elektroniczną na adres [email protected]
 • Telefonicznie: +48 71 79 97 140(koszt wg taryfy operatora)
 • Listownie: na adres siedziby Banku: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, z dopiskiem API Portal

Dodatkowo Bank wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

 • Elektronicznie: na adres e-mail [email protected]
 • Listownie: na adres siedziby Banku: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych Bank przetwarza dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Poniżej podstawy prawne, które pozwalają na przetwarzanie Państwa danych:

 • przepis prawa) w zakresie identyfikacji dostawcy usług płatniczych lub osoby jej reprezentującej wobec Banku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub
 • zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie obsługi zapytań skierowanych do Banku za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub
 • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w tym w celu utworzenia indywidualnego konta użytkownika w Serwisie i zarządzania tym kontem lub
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym w zakresie raportowania w ramach Grupy CA, ustalania dochodzenia i egzekucji roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej oraz na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych Banku,(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jakie dane są przetwarzane?

 • Dane identyfikujące Państwa jako osobę; imię, nazwisko;
 • Państwa dane teleadresowe;
 • Dane ekspoatacyjne;
 • Dane rejestrowe Firmy, którą Państwo reprezentują lub w której są Państwo zatrudnieni.

Komu i w jakim celu możemy przekazywać Państwa dane?

Zgodnie z prawem, Państwa dane możemy przekazywać innym instytucjom, aby zawierać i wykonywać umowy z klientami oraz realizować ustawowe obowiązki. Dane przekazujemy instytucjom, którymi są w szczególności:

 • Podmiotom z Grupy CA;
 • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów outsourcingowych zawartych z Bankiem wyłącznie i zgodnie z wymaganiami Banku.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane przechowujemy do czasu realizacji przez Bank wniosku o usunięcie konta użytkownika nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń tj. trzy lata od daty usunięcia konta użytkownika.

Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie ochrony danych osobowych?

 • dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych;
 • żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Banku;
 • wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność;
 • przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy.
 • wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Więcej niezbędnych informacji znajdziesz na specjalnie przygotowanej stronie: www.credit-agricole.pl/RODO

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia