Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Jak zmiana nazwy banku wpłynęła na prowadzenie działalności gospodarczej? Czy konieczne będzie informowanie o zmianie Urzędu Skarbowego, ZUS? Jeśli tak to w jakiej formie?

Zmiana nazwy banku nie ma wpływu na jego działalność, która będzie nadal prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawem bankowym. Po zmianie nazwy bank posługuje się w obrocie nową nazwą w brzmieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. Klienci nie muszą jednak informować organów administracji publicznej (takich jak Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) o tej zmianie.