Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czy zlecenia stałe złożone przed zmianą nazwy banku są nadal realizowane czy istnieje potrzeba ponownego ich ustanowienia?

Wszystkie usługi zlecone bankowi przed zmianą nazwy, czyli także zlecenia stałe, są przez bank realizowane jak dotychczas. Nie ma konieczności ponownego ich zlecania.