Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czy obecnie po zmianie nazwy banku depozyty w nim zgromadzone są nadal objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Tak. Depozyty zgromadzone w Credit Agricole Bank Polska S.A. są objęte gwarancją BFG . Systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte są bowiem depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych tzn. mających siedzibę na terytorium Polski. Po zmianie nazwy naszego banku na liście banków objętych gwarancją BFG dotychczasowa nazwa LUKAS Bank S.A się zostanie zmieniona na Credit Agricole Bank Polska S.A.