Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czy dotychczasowe umowy podpisane z bankiem są obowiązujące? Czy będzie potrzeba aneksowania umowy?

Dotychczasowe umowy są obowiązujące. Zmiana nazwy banku nie wiąże się z koniecznością podjęcia jakichkolwiek działań przez Klientów. Swoją moc zachowują wszystkie dotychczas zawarte z bankiem umowy. Nie ma potrzeby ich aneksowania. Podobnie - nie zmieniły się numery rachunków bieżących, kart kredytowych ani dane identyfikacyjne pozostałych produktów. Wszystkie usługi zlecone bankowi do tej pory, np. zlecenia stałe, są przez bank realizowane jak dotychczas.