Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Dlaczego podczas korzystania z tokena na wyświetlaczu pojawia się symbol 3 bądź E?

Moment, w którym na wyświetlaczu tokena pojawia się symbol 3 , jest informacją dla użytkownika, że za 30 dni kończy się okres ważności tokena.

W przypadku pojawienia się litery E , klient informowany jest o przedawnieniu ważności urządzania. W takim wypadku należy udać się do najbliższej placówki bankowej celem jego wymiany.