Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czy zmiana PIN karty, która wcześniej została zablokowana z powodu trzykrotnie wprowadzonego błędnie PIN-u spowoduje jej odblokowanie?

Tak. Jeżeli karta została zablokowana przez błędnie wprowadzony PIN i klient w bankowości internetowej dokona zmiany PIN, spowoduje to odblokowanie karty.