Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Co to jest KLUCZ?

KLUCZ jest to element autoryzacji w systemie internetowym CA 24. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu autoryzacji, składa się on z:

Klucz służy do logowania, potwierdzania i akceptowania dyspozycji złożonych w serwisie internetowym CA 24. W przypadku użytkowników serwisu internetowego CA24 korzystających z haseł SMS, zatwierdzanie dyspozycji innych niż logowanie do serwisu internetowego następuje poprzez wpisanie jednorazowego kodu wysłanego na numer telefonu tego użytkownika.