Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czym różni się lokata od funduszy inwestycyjnych?

Lokata to rachunek bankowy, na który wpłacasz pieniądze jednorazowo i na którym trzymasz je przez z góry określony czas. Po upływie okresu, na który założyłeś lokatę, bank wypłaci odsetki, które powiększą wartość Twojej lokaty. Po wypłacie środków z lokaty, bank zamyka rachunek, na którym była prowadzona. Zyski z lokaty są opodatkowane, bank nalicza podatek w momencie kiedy wypłaca Ci odsetki.

Gdy inwestujesz w fundusz, od Ciebie zależy, jak długo będziesz inwestować. Może to trwać nawet kilkanaście lat. Możesz wpłacić pieniądze raz lub regularnie inwestować nadwyżki finansowe. Inwestowanie polega na tym, że kupujesz tzw. jednostki uczestnictwa, które fundusz inwestycyjny w Twoim imieniu inwestuje np. w akcje lub obligacje. Pieniądze raz wpłacone nieustannie pracują. Sam decydujesz, kiedy chcesz zakończyć inwestycję. W funduszu podatek od zysków kapitałowych płacisz w momencie, gdy sprzedajesz swoje jednostki uczestnictwa w funduszu po wyższej cenie niż nabyłeś.

Lokata i fundusz różnią się przede wszystkim gwarancją ochrony kapitału. Gdy trzymasz pieniądze na lokacie, masz pewność, że po zakończeniu lokaty dostaniesz z powrotem całą wpłaconą kwotę. Gdy inwestujesz w fundusz, musisz liczyć się z tym, że możesz stracić całość lub część zainwestowanych pieniędzy. Na funduszach jednak możesz zarobić o wiele więcej, niż na lokacie, musisz jednak liczyć się z ryzykiem inwestycyjnym.

Więcej informacji o produktach inwestycyjnych znajdziesz na naszej stronie internetowej.