Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czym różni się lokata od funduszy inwestycyjnych?

Środki zgromadzone na lokacie zaliczane są do bilansu banku. Środki zgromadzone na Funduszu Inwestycyjnym nie wchodzą w skład aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W przypadku lokat ryzyko inwestycyjne znajduje się po stronie banku, a w przypadku funduszy inwestycyjnych - po stronie nabywcy. W przypadku inwestycji nabywca często musi liczyć się z kosztami obsługi i zarządzania.

Fundusz inwestycyjny, w odróżnieniu od lokaty nie może określić przyszłego zysku. Fundusze inwestycyjne dają szansę na wyższe stopy zwrotu niż tradycyjne lokaty bankowe, szczególnie w dłuższym terminie. Więcej o produktach inwestycyjnych w naszej ofercie dowiesz się na naszej stronie.