Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czy bank może odmówić odnowienia umowy o Indywidualną Linię Kredytową na kolejny roczny okres?

Jeśli umowa jest zawarta na rok, jest odnawiana na kolejny ten sam okres. Bank może nie odnowić Umowy, jeśli:

  1. nie zapewniałeś regularnych wpływów na rachunek główny lub rachunek oszczędzam w minimalnej zadeklarowanej wysokości MWM,
  2. przekroczyłeś limit kredytowy,
  3. utraciłeś zdolność kredytową.

O nieodnowieniu Umowy Bank poinformuje Cię pisemnie najpóźniej 21 dni przed upływem czasu trwania Umowy.