Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Kontynuacja wzrostu cen na giełdzie GDT

Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 942 pkt. wobec 904 pkt. na poprzedniej aukcji przeprowadzonej 2 stycznia (wzrost o 4,2%), co było wyraźnie powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Jednocześnie był to najsilniejszy wzrost indeksu od lutego 2018 r. Kolejna aukcja odbędzie się 6 lutego.

Wzrost cen miał szeroki zakres i dotyczył 6 z 9 produktów wchodzących w skład indeksu GDT. Najsilniej zdrożały odtłuszczone mleko w proszku (+10,3%), laktoza (+7,9%) oraz masło (+4,6%). Wolumen sprzedanych towarów zmniejszył się do 27 909 ton wobec 28 651 ton na poprzedniej aukcji (-2,6%).

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje bardzo silny wzrost cen odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). Sprzyjało mu wyraźne obniżenie niepewności na rynku związane ze znaczącą redukcją zapasów interwencyjnych OMP zgromadzonych przez Komisję Europejską. Pod koniec 2017 r. zapasy interwencyjne odtłuszczonego mleka w proszku osiągnęły swoje maksimum kształtując się na poziomie 378 tys. ton i stanowiły one ok. 17% światowego rocznego eksportu tego produktu. Sprzyjało to wzrostowi niepewności na rynku i pogłębianiu się różnic pomiędzy cenami tłuszczu mlecznego i białka. Przez ostatnie kwartały KE stopniowo redukowała zapasy poprzez przetargi. Po ostatnim przetargu z ubiegłego tygodnia, na którym KE sprzedała ponad 80 tys. ton OMP, zapasy interwencyjne zmalały do ok. 22 tys. ton, co stanowi mniej niż 1% światowego eksportu tego produktu. Uważamy że poprzez spadek niepewności na rynku będzie to oddziaływało w kolejnych kwartałach w kierunku wzrostu cen OMP i zmniejszenia różnic pomiędzy cenami tłuszczu mlecznego i białka.