Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Fala upałów w Nowej Zelandii podbiła ceny na giełdzie GDT

Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 1005 pkt. wobec 942 pkt. na poprzedniej aukcji przeprowadzonej 15 stycznia (wzrost o 6,7%), co było wyraźnie powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Jednocześnie był to najsilniejszy wzrost indeksu pomiędzy aukcjami od listopada 2016 r. Co więcej była to już 5 aukcja z rzędu, na której odnotowano wzrost indeksu. Kolejna aukcja odbędzie się 19 lutego.

Wzrost cen miał szeroki zakres i dotyczył 7 z 9 produktów wchodzących w skład indeksu GDT. Najsilniej zdrożały kazeina podpuszczkowa (+10,9%), pełne mleko w proszku (+8,4%) oraz bezwodny tłuszcz mleczny (+5,8%). Wolumen sprzedanych towarów zmniejszył się do 23 326 ton wobec 27 909 ton na poprzedniej aukcji (-16,4%).

Wzrostowi cen na giełdzie GDT sprzyjają obawy części uczestników rynku dotyczące wpływu fali upałów, jaka wystąpiła w Nowej Zelandii na produkcję mleka w tym kraju. W kolejnych miesiącach uwaga rynku w coraz większym stopniu skupiona będzie jednak na produkcji mleka w UE, gdzie w maju nastąpi sezonowy szczyt skupu. Przy założeniu przeciętnych na tle historycznym warunków agrometeorologicznych oczekujemy wyraźnego zwiększenia dynamiki skupu mleka w UE, co będzie oddziaływało w kierunku spadku cen produktów mlecznych. Stąd uważamy, że obserwowany od początku 2019 r. silny wzrost indeksu GDT jest przejściowy (por. AGROmapa z 13.12.2018).