Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Ceny skupu trzody chlewnej osiągnęły minimum lokalne

GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w styczniu 2019 r. Wskazały one na szeroki zakres wzrostu cen w ujęciu rocznym. Podobnie jak przed miesiącem najsilniej zwiększyły się ceny skupu ziemniaków, które wzrosły aż o 55,5% r/r, co jest związane z ich wyraźnie mniejszą podażą ze względu na ubiegłoroczną suszę (por. AGROpuls z 21.01.2019). Z tego samego powodu wyraźnie wyższe były również ceny owsa (+38,1% r/r), kukurydzy (+25,0%), pszenżyta (+24,6%), żyta (+24,2%), pszenicy (+24,2%) oraz jęczmienia (+21,0%). Nieznacznie zwiększyły się także ceny drobiu (+3,0%) i bydła (+0,3%). Dane za luty wskażą jednak na wyraźny spadek cen bydła ze względu na ostatni kryzys wizerunkowy w polskim sektorze wołowiny. Uważamy jednak, że będzie on przejściowy i ceny skupu bydła na koniec 2019 r. nieznacznie przekroczą 6,50 zł/kg.

W styczniu odnotowano natomiast spadek cen skupu mleka (-0,9% r/r) oraz trzody chlewnej (-4,7%). W przypadku cen świń uważamy, że w styczniu osiągnęły one swoje minimum lokalne i w kolejnych miesiącach oczekujemy ich wyraźnego wzrostu. W naszej ocenie redukcja pogłowia trzody chlewnej w Chinach będąca skutkiem utrzymującej się w ostatnich kwartałach niskiej opłacalności jej produkcji oraz strat związanych z rozprzestrzenianiem się ASF będzie oddziaływała w kierunku wyraźnego wzrostu chińskiego importu wieprzowiny. W połączeniu z obserwowanym w ostatnich kwartałach spadkiem pogłowia świń w UE (por. AGROpuls z 31.01.2019) znajdzie to naszym zdaniem odzwierciedlenie we wzroście cen trzody chlewnej. Nasz zrewidowany scenariusz dla sektora wieprzowiny przestawimy w najbliższej AGROmapie.