Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Załamanie cen masła na aukcji GDT

Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zmniejszył się na niej do 846 pkt. wobec 877 pkt. na poprzedniej aukcji przeprowadzonej 6 listopada br. (spadek o 3,5%), co było poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT ukształtował się tym samym na najniższym poziomie od sierpnia 2016 r. Warto zauważyć, że była to już 12 aukcja z rzędu, na której indeks GDT nie odnotował wzrostu. Ostatnia podobnie długa seria spadków (10 kolejnych aukcji bez wzrostu cen) miała miejsce na początku 2015 r., co spowodowane było zniesieniem kwot mlecznych w UE.

W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe ceny 5 z 9 jego składowych: masła (-9,6%), bezwodnego tłuszczu mlecznego (-9,4%), kazeiny podpuszczkowej (-4,5%), pełnego mleka w proszku (-1,8%) i odtłuszczonego mleka w proszku (-1,6%). Przeciwny efekt miały wyższe ceny laktozy (+1,1%) oraz sera Cheddar (+0,2%). Serwatka oraz maślanka w proszku nie były przedmiotem aukcji. Zwiększyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 42 966 ton wobec 42 412 ton (+1,3%).

Na uwagę zasługuje silny spadek cen masła, które obniżyły się do najniższego poziomu od sierpnia 2016 r. Tym samym ceny masła na GDT są już o 29,3% niższe w ujęciu rocznym. Wyraźny spadek cen masła, choć w nieco mniejszej skali, obserwowany jest również w UE (-11,4% r/r). W kierunku spadku cen produktów mlecznych oddziałuje silny wzrost dostaw mleka w Nowej Zelandii. Zgodnie z danymi DCANZ skup mleka w Nowej Zelandii przez pierwsze 5 miesięcy sezonu 2018/2019 (sezon w Nowej Zelandii trwa od czerwca do maja kolejnego roku) wzrósł najsilniej od 5 lat (+5,8% r/r). Do spadku cen produktów mlecznych przyczynia się także obserwowane w ostatnich miesiącach wyraźne spowolnienie światowego importu produktów mlecznych, w szczególności w Chinach.

Wyniki aukcji GDT stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą ceny produktów mlecznych w Polsce w kolejnych kwartałach pozostaną w trendzie spadkowym (por. AGROmapa 12.09.2018). Będzie to oddziaływało w kierunku obniżania przez mleczarnie cen skupu mleka. Spadek ten w listopadzie i w grudniu będzie jednak z nawiązką kompensowany przez korzystne efekty sezonowe. Od początku 2019 r. dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia cen skupu mleka będzie wzrost cen energii, który mleczarnie najprawdopodobniej częściowo przerzucą na rolników. Wzrost kosztów zostanie w pewnym stopniu przerzucony także na konsumentów, co będzie ograniczało spadek dynamiki cen detalicznych produktów mlecznych.