Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Silny wzrost cen skupu zbóż w Polsce ze względu na suszę

GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w sierpniu 2018 r. Wskazały one na szeroki zakres wzrostu cen w ujęciu rocznym.

Najsilniej wzrosły ceny zbóż (pszenżyta o 20,1% r/r, pszenicy o 18,1%, żyta o 17,9% oraz jęczmienia o 13,9%), co jest efektem suszy jaka wystąpiła w br. w Europie. Cena kukurydzy obniżyła się o 1,4% r/r. Niemniej jednak oczekujemy, że w październiku zacznie ona silnie rosnąć w ujęciu rocznym. Susza doprowadziła również do wyraźnego wzrostu cen ziemniaków (+14,8% r/r). Poza kukurydzą spadek cen w ujęciu rocznym odnotowano jedynie w przypadku mleka (-7,1% r/r) oraz trzody chlewnej (-9,1% r/r). Zarówno rynek mleka jak i wieprzowiny znajdują się bowiem w spadkowej fazie cyklu.

Nasze najnowsze scenariusze dla poszczególnych rynków rolnych zostały przedstawione w ostatniej AGROmapie z 12.09.2018.