Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Początek roku przyniósł silny spadek ceny skupu mleka

GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w styczniu 2018 r. W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje silny spadek ceny skupu mleka, która obniżyła się w styczniu do 142,12 zł/hl wobec 152,49 zł/hl w grudniu (spadek o 6,8% m/m). Wynikał on zarówno z oddziaływania niekorzystnych efektów sezonowych, jak i wejścia rynku mleka w spadkową fazę cyklu. W danych warto również zwrócić uwagę na utrzymujące się wysokie na tle historycznym ceny skupu bydła (6,58 zł/kg w styczniu wobec 6,68 zł/kg w grudniu). Można jednak oczekiwać, że w kolejnych miesiącach ceny skupu bydła będą znajdowały się pod coraz większą presją wyższej podaży mięsa z sektora mleczarskiego wraz z prognozowanym przez nas pogorszeniem opłacalności produkcji mleka. Spadek kontynuowały ceny skupu trzody chlewnej (4,26 zł/kg w styczniu wobec 4,56 zł w grudniu). Kolejne miesiące przyniosą jednak odbicie cen z uwagi na korzystne efekty sezonowe. Uwzględniając jednak wyraźnie osłabienie chińskiego popytu na wieprzowinę przy jednoczesnej wyraźnej odbudowie pogłowia trzody chlewnej w UE można oczekiwać, że jej cena kształtować będzie się poniżej poziomów z 2017 r. W styczniu obserwowany był wzrost cen zbóż w ujęciu rocznym. Spadek cen odnotowano jedynie w przypadku owsa. W dalszej części roku ceny zbóż będą kształtowały się w naszej ocenie w trendzie spadkowym z uwagi na utrzymujące się ich znaczące światowe zapasy (por. AGROmapa z 14.12.2017).