Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Szeroki zakres wzrostu cen produktów rolnych w Polsce

GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w lutym br. Najsilniejszy wzrost cen w ujęciu rocznym odnotowano w przypadku mleka (+21,0% r/r). Światowy rynek mleka znajduje się obecnie we wzrostowej fazie cyklu, która w naszej ocenie potrwa do III kw. 2017 r. W kolejnych miesiącach wzrost cen skupu mleka w Polsce ograniczany będzie jednak przez negatywny wpływ efektów sezonowych.

Silny wzrost cen zaobserwowano również w przypadku trzody chlewnej (+17,9% r/r). Jest on konsekwencją utrzymującego się silnego popytu na wieprzowinę ze strony Azji, w tym Chin, przy jednoczesnej ograniczonej podaży tego gatunku mięsa w UE, będącej jego największym eksporterem. Wzrost cen odnotowano również w przypadku bydła (+3,9% r/r). Ceny drobiu obniżyły się (-5,0% r/r) pozostając pod wpływem nasyconego unijnego rynku oraz ograniczeń eksportowych na rynki trzecie związanych z występowaniem ognisk ptasiej grypy wśród głównych producentów drobiu w UE.

Zwiększyły się również ceny ziemniaków (+3,3%). W przypadku cen zbóż sytuacja była zróżnicowana. Odnotowano wzrost cen pszenicy (+3,1% r/r), pszenżyta (+2,7% r/r) oraz żyta (+0,8% r/r), podczas gdy ceny jęczmienia, owsa i kukurydzy obniżyły się (odpowiednio o 1,4% r/r, 2,0% r/r i 8,5% r/r). Uważamy, że prawdopodobieństwo dalszego wzrostu cen zbóż w kolejnych miesiącach jest niskie z uwagi na nagromadzone w poprzednich latach ich wysokie światowe zapasy (por. AGROmapa z 08.03.2017).