Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Pogłowie bydła w Polsce najwyższe od 16 lat

GUS opublikował dziś wstępne dane nt. pogłowia bydła oraz świń w grudniu 2016 r. Pogłowie bydła w grudniu 2016 r. wyniosło 5,99 mln sztuk wobec 5,76 mln sztuk w grudniu 2015 r. (wzrost o 3,9% r/r). W efekcie pogłowie bydła w Polsce osiągnęło najwyższy poziom od czerwca 2000 r. Zwiększenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt (+6,2% r/r), młodego bydła w wieku 1-2 lat (+6,9% r/r) i bydła dorosłego (+0,6% r/r).

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od 2008 r. wzrost pogłowia krów mlecznych. Wskazuje on, że wyraźny wzrost opłacalności produkcji mleka w ostatnich miesiącach, w połączeniu z brakiem ograniczeń produkcyjnych w postaci kwot mlecznych, zachęcił część producentów do rozbudowy stad. Na uwagę zasługuje także utrzymujący się spadek udziału krów mlecznych w pogłowiu bydła ogółem (36,1% w grudniu 2016 r. wobec 37,0% w grudniu 2015 r. i 52,5% w grudniu 2004 r.). Odzwierciedla on rosnące zainteresowanie hodowlą bydła mięsnego w Polsce, przy jednoczesnej coraz wyższej wydajności produkcji mleka.

Uważamy, że prognozowany przez nas dalszy wzrost cen mleka oraz cen skupu żywca wołowego (por. AGROmapa z 15.12.2016) będzie oddziaływać w kolejnych kwartałach w kierunku dalszego wzrostu pogłowia bydła w Polsce.

Zgodnie ze wstępnymi danymi pogłowie świń w grudniu 2016 r. wyniosło 11,11 mln sztuk wobec 10,59 mln sztuk w grudniu 2015 r. (+4,9% r/r). Wzrost pogłowia odnotowano w przypadku wszystkich grup struktury stada.

Na szczególną uwagę zasługuje silny wzrost pogłowia prosiąt o wadze do 20 kg (+8,4% r/r) oraz loch prośnych (+8,2% r/r). Wskazuje on, że producenci trzody chlewnej w reakcji na silny wzrost opłacalności produkcji w ostatnich kwartałach rozbudowują pogłowie (por. AGROmapa z 15.12.2016). Uważamy, że trwająca od II kw. 2016 r. wzrostowa faza cyklu świńskiego będzie kontynuowana w kolejnych kwartałach, co będzie sprzyjać dalszej odbudowie pogłowia trzody chlewnej w Polsce.